Facebook Statistics
Značka Kvality

Výzva na grant týkajúci sa získavania podporných úloh v oblasti zdravia rastlín

28-07-2017
Dovoľujeme si Vás informovať o výzve na grant týkajúci sa získavania podporných úloh v oblasti zdravia rastlín.

Výzva na tender „Podporné služby pre odborné získavanie vedomostí“

28-07-2017
Úrad EFSA vypísal výzvu na tender, ktorý je zameraný na podporné služby pre odborné získavanie vedomostí. Termín na zapojenie sa do výzvy je stanovený do 16. 10. 2017 do 14:30. Bližšie informácie sú dostupné v prílohách.

Výzva na tender „Implementácia a interpretácia súboru in vitro testovania na hodnotenie vývojovej neurotoxicity“

28-07-2017
Úrad EFSA vypísal výzvu na tender, ktorý je zameraný na implementáciu a interpretáciu súboru in vitro testovania na hodnotenie vývojovej neurotoxicity. Termín na zapojenie sa do výzvy je stanovený do 20. 10. 2017 do 14:30. Bližšie informácie sú dostupné v prílohách.Výzva na grant: Zabezpečenie prípravných prác pre hodnotenie bezpečnosti nových potravín a tradičných potravín z tretích krajín

20-07-2017
Úrad EFSA vypísal výzvu na grant týkajúci sa zabezpečenia prípravných prác pre hodnotenie bezpečnosti nových potravín (tzv. Novel foods) a tradičných potravín z tretích krajínLiterárny prehľad adjuvantného/imunogenického hodnotenia proteínov

11-04-2017
Úrad EFSA vypísal výzvu na tender (t.j. určený pre všetky organizácie) ohodnotený na 90 000 €. Výzva je zameraná na vypracovanie komplexného literárneho prehľadu o adjuvanticite/imunogenicite proteínov a stratégie pre hodnotenia rizika.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood