Facebook Statistics
Značka Kvality

Dňa 7. júna 2022 sa uskutoční online Seminár pri príležitosti Svetového dňa bezpečnosti potravín

25-04-2022
Seminár organizujú národné kontaktné body pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA v Českej republike a v Slovenskej republike (NKB SR a NKB ČR).

Webinár EFSA o podávaní žiadostí na autorizáciu GMO

22-02-2022
Užitočné informácie o tom, ako podať žiadosť na autorizáciu GMO odznejú na webinári, ktorý sa uskutoční dňa 3. marca 2022, v čase 11:00 – 12:30 (SEČ).

Nová metodika na neregulované škodce rastlín

04-02-2022
Na základe žiadosti Európskej komisie úrad EFSA a francúzska sieť laboratórií ANSES, príjemca grantu EFSA na výskum škodcov rastlín, vyvinuli metodiku na zoradenie neregulovaných škodcov podľa rizika.

Návod na stanovenie a aplikáciu tolerovateľnej hornej hranice príjmu vitamínov a základných minerálov

03-02-2022
Vitamíny a esenciálne minerály sú mikroživiny, ktoré sú nevyhnutné pre normálne fungovanie ľudského tela. Je dôležité poznať optimálne a maximálne hranice ich príjmu.
Hodnotenie rizika mikrobiálnej kontaminácie potravín typu „sushi“ a potravín obsahujúcich plody mora

29-11-2019
Sushi a plody mora sú cenným zdrojom nutrične dôležitých biomakromolekúl, avšak tepelne neupravené produkty môžu predstavovať aj zdroj mikroorganizmov a ich metabolitov, ktoré ohrozujú zdravie konzumenta. Dôkazom sú každoročne vyskytujúce sa alimentárne nákazy, toxoinfekcie a epidémie spôsobené vírusmi, baktériami či bakteriálnymi toxínmi. Tieto sa v rybách a produktoch rybolovu môžu nachádzať prirodzene alebo sa do nich dostávajú sekundárnou kontamináciou počas spracovania.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood