Facebook Statistics
Značka Kvality

Metodické usmernenie EFSA pre mandáty v oblasti animal welfare

14-07-2022
Úrad EFSA zverejnil metodické usmernenie pre tvorbu mandátov v oblasti dobrých životných podmienok zvierat v kontexte stratégie Farm to Fork.