Facebook Statistics

Kontakty podľa sekcií

Úsek ministra

Samuel Vlčan, JUDr.
minister
minister@land.gov.sk
Telefón: 59266-241

010.2 DRUHÝ ŠTÁTNY TAJOMNÍK

Milan Kyseľ, Mgr.
štátny tajomník
Telefón: 59266-481

Daniela Galková
asistentka štátneho tajomníka
Telefón: 59266-480

Veronika Páleníková, PhDr., MBA
Telefón: 59266-400

100 KANCELÁRIA MINISTRA

Anežka Šrojta Hrdá, Mgr.
riaditeľka kancelárie ministra
Telefón: +421 910 819 244 , 59266-301

Skarleta Ferová, Mgr.
Telefón: 59266-241

Veronika Vráblová, Mgr.
Telefón: 59266-309

140 Odbor komunikácie

Richard Pekar, Ing. Bc.
poverený riadením odboru komunikácie
Telefón: +421 910 810 286, 59266-328

Kristína Juričková, Mgr.
Telefón: 59266-311

Dávid Lučivjanský, Mgr. PhD.
Telefón: 59266-302

Michal Psota
Telefón: 59266-310

Lenka Sameková, Ing.
Telefón: 59266-330

Marek Talapka, JUDr. PhD.
Telefón: 59266-397

Andrej Wallner, Ing.
Telefón: 59266-303

160 Odbor vládnej a parlamentnej agendy

Andrea Egyedová, Ing., PhD.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-300

Eva Balážová Barcziová
Telefón: 59266-307

Lýdia Fegyveresová, Ing.
Telefón: 59266-308

Carmen Podmajerská
Telefón: 59266-260

Katarína Prokopová, Mgr.
Telefón: 59266-265

020 SEKCIA KONTROLY A OBCHODNÉHO DOZORU

Marcela Gábrišová
sekretárka
Telefón: 59266-355

Andrea Nemcová Raffayová, Ing. PhD.
generálna riaditeľka
Telefón: 59266-354

Sekretariát
Telefón: 59266-355

Mária Nestrojilová, JUDr.
Telefón: 59266-361

024 Odbor finančnej kontroly na mieste a obchodného dozoru

Alica Havaldová, Mgr.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľky odboru
Telefón: 59266-347

Peter Čulík, Ing.
Telefón: 59266-470

Miriam Ďurčová, Mgr.
Telefón: 59266-341

Emília Fiľová, Ing.
Telefón: 59266-469

Janette Gálisová, Ing.
Telefón: 59266-468

Zuzana Gilanová, PhDr.
Telefón: 59266-333

Lenka Horváth Bodáková, JUDr.
Telefón: 59266-343

Jozef Ivanič, Ing.
Telefón: 59266-576

Rastislav Kováčik, Ing.
Telefón: 59266-490

Monika Kováčová, Ing.
Telefón: 59266-467

Miroslav Krajčír, Ing.
Telefón: 59266-466

Eduard Marcinek, Mgr.
Telefón: 59266-476

Klára Matura, Mgr.
Telefón: 59266-170

Linda Mészárosová, Ing.
Telefón: 59266-340

Mária Mosnárová, Mgr.
Telefón: 59266-477

Ľubica Nemtušiaková, Ing.
Telefón: 59266-573

Katarína Zábojníková, Ing.
Telefón: 59266-512

025 Odbor kontroly štátnej správy, správneho konania, petícií a sťažností

Karol Kotus, JUDr. Ing.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-130

Viera Burianová, Ing.
Telefón: 59266-487

Katarína Čukanová, JUDr.
Telefón: 59266-132

Andrea Heveši, JUDr. Mgr., MBA
Telefón: 59266-473

Vladimír Miklovič, JUDr.
Telefón: 59266-133

Lucia Stolářová, Mgr.
Telefón: 59266-185

026 Protikorupčné oddelenie

Zsolt Varga, JUDr.
pov. vykonávaním funkcie vedúceho
Telefón: 59266-488

Dominik Karaffa, Mgr.
Telefón: 59266-396

030 Oddelenie krízového riadenia

Michaela Hricková, Ing.
vedúca oddelenia
Telefón: 52961-769, 59266-158

Katarína Gaburová, Bc.
Telefón: 59266-156

Ľubomír Kozmel
Telefón: 59266-160

Ladislav Olekšák, Mgr.
Telefón: 59266-159

060 Odbor zahraničnej koordinácie

Matej Hudec, Ing.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-298

Eva Heptner, Mgr.
asistentka
Telefón: 59266-293

Karolína Bednárová, Ing.
Telefón: 59266-276

Andreas Fabián, M.A.
Telefón: 59266-281

Nina Chebeňová, Ing.
Telefón: 59266-280

Karin Chrvalová, Ing.
Telefón: 59266-285

Terézia Kramolišová, Mgr.
Telefón: 59266-286

Stanislav Manca, Ing.
Telefón: 59266-110

Danka Pindiaková, Mgr.
Telefón: 59266-222

Alexandra Sýkorová, Ing.
Telefón: 59266-290

Diana Štrelingerová, PhDr.
Telefón: 59266-277

Romana Takáčová, Mgr.
Telefón: 59266-287

Branislav Ženčuch, Ing.
Telefón: 59266-284

070 Útvar vnútorného auditu

Peter Ďuračka, Ing.
riaditeľ útvaru
Telefón: 59266-534

Miriam Šimšíková, Mgr. Ing.
Telefón: 59266-474

080 Inštitút pôdohospodárskej politiky

Ján Pokrivčák, prof., Ing., PhD.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľa
Telefón: 59266-332

Zuzana Spechtenhauserová
asistentka
Telefón: 59266-331

Mário Juliny, Ing.
Telefón: 59266-336

Andrej Ujmiak, Ing.
Telefón: 59266-342

200 Generálny tajomník služobného úradu

Zuzana Nouzovská, Ing.
generálna tajomníčka služobného úradu
Telefón: 59266-246

201 Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu

Cvetana Kučerková, JUDr.
riaditeľka kancelárie GTSÚ
Telefón: 59266-244

Vincent Danko, Mgr.
Telefón: 59266-503

Daniela Hovorková, Mgr.
Telefón: 59266-249

210 Osobný úrad

Ľubica Turkotová, JUDr.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-204

Miloslava Čistá
asistentka riaditeľky
Telefón: 59266-205
Fax: 59266-206

Alexandra Dúžeková, Mgr.
Telefón: 59266-191

Jana Hruštincová, PhDr.
Telefón: 59266-217

Monika Magdová, JUDr.
Telefón: 59266-173

Robert Ondrušek, Ing.
Telefón: 59266-208

Ladislav Oravec, Ing.
Telefón: 59266-206

Nataša Pintérová, Ing.
Telefón: 59266-174

Miroslav Rafaj, Mgr.
Telefón: 59266-295

Katarína Rišpánová, Mgr.
Telefón: 59266-137

Lucia Takáčová
Telefón: 59266-207

Viera Volejníčková
Telefón: 59266-172

240 Odbor hospodárskej správy a služieb

Milan Pavlík, Ing.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľa
Telefón: 59266-163

Janka Filová
sekretárka riaditeľa odboru
Telefón: 59266-162
Fax: 59266-161

243 Oddelenie prevádzky budov a autodopravy

Richard Horváth
údržbár
Telefón: 59266-104

Blažej Pánik, Mgr.
poverený vykonávaním funkcie vedúceho
Telefón: 59266-107

Vladimír Badida, Ing.
Telefón: 59266-143

Pavol Botík, ml.
Telefón: 59266-146

Peter Burda
Telefón: 59266-104

Milena Hricová
Telefón: 59266-145
Fax: 59266-569

Igor Malinovský
Telefón: 59266-167

Ján Soviš
Telefón: 59266-134

244 Oddelenie správy majetku štátu a registratúry

Anna Vlčejová, Mgr. Ing.
vedúca oddelenia
Telefón: 59266-166

Ľudmila Blahovcová, Bc.
podateľňa
Telefón: 59266-115

Dana Valkovič Bartová, Bc.
registratúra
Telefón: 59266-140

Jana Czinegová
registratúra
Telefón: 59266-106

Jana Fabianová
podateľna Dobrovičova
Telefón: 59266-750

Janka Brzobohatá
Telefón: 59266-125

Petra Dzurňáková
Telefón: 59266-129

Irma Kalocsányiová, Ing.
Telefón: 59266-102

Veronika Končeková, Ing.
Telefón: 59266-108

Pavol Kučera, Ing.
Telefón: 59266-147

Marta Nagyová
Telefón: 59266-165

Zlata Schniererová, PhDr.
Telefón: 59266-144

Dana Zbončáková, Mgr.
Telefón: 59266-112

250 Odbor organizačný

Stanislava Kovaničová, Ing.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-486

Mária Dubčeková, Ing., Bc.
Telefón: 02/59 266 485

Filip Hörömpöli, JUDr.
Telefón: 59266-574

Petra Kmecová, JUDr.
Telefón: 59266-356

Silvia Pastyriková, Ing.
Telefón:

Beáta Rajnícová, Ing.
Telefón: 59266-427

Ivana Šenkáriková, Mgr.
Telefón: 59266-575

260 Odbor verejného obstarávania

Emília Gregorová, Ing.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-232

Patrícia Juríčková, Ing.
Telefón: 59266-272

Ján Lipták, Ing.
Telefón: 59266-231

Jana Sagáčiková, Ing.
Telefón: 59266-267

Mária Sipľáková, Ing.
Telefón: 59266-233

270 Útvar rezortnej informatiky

Peter Vavro Mgr.
pov. vykonávaím funkcie gen. riaditeľa
Telefón: 59266-178

Denisa Révayová
asistentka
Telefón: 59266-120

271 Odbor stratégie a štandardov IT

Martin Kožányi, Ing.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľa
Telefón: 59266-176

Martin Čukan, Mgr.
Telefón: 59266-124

272 Odbor implementácie IT

Tatiana Hrušovská, Ing.
Telefón: 59266-118

Roman Rodák, Ing.
Telefón: 59266-117

273 Odbor prevádzky IT

Jozef Sólymos, Mgr.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľa
Telefón: 59266-175

Lukáš Kollár
technik
Telefón: 59266-184

Roman Branderský, Mgr.
Telefón: 59266-171

Petra Hudáková, Ing.
Telefón: 59266-121

Ľubomír Jánoš, Ing.
Telefón: 59266-183

Jana Míchelová, Mgr.
Telefón: 59266-270

Michal Pakši
Telefón: 59266-296

274 Odbor kyberbezpečnosti a ochrany údajov

Ladislav Turányi, Ing.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľa odboru
Telefón: 59266-182

Róbert Červenec, Ing.
Telefón: 59266-177

280 Odbor riadenia a kontroly technickej pomoci Programu rozvoja vidieka

Petra Benková, Mgr.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-320

Dana Janičinová, Ing.
Telefón: 59266-323

Katarína Kudláčová, Mgr.
Telefón: 59266-322

Zdenka Masodiová, Ing.
Telefón: 59266-326

Kristína Páleníková, Mgr.
Telefón: 59266-325

Tomáš Porubský, Mgr.
Telefón: 59266-324

300 SEKCIA ROZPOČTU A FINANCOVANIA

Lillian Šánerová, Ing.
poverená vykonávaním funkcie generálnej riaditeľky
Telefón: 59266-225

Lucia Lavrenčíková, Ing.
asistentka
Telefón: 59266-338

310 Odbor riadenia poľnohospodárskych fondov EÚ

Dagmar Moravčíková, Ing.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľky
Telefón: 59266-218

Ivana Ďuračková, Ing.
Telefón: 59266-489

Katarína Krásna, Mgr.
Telefón: 59266-220

Jozef Oravec, Ing.
Telefón: 59266-219

Lenka Popluhárová, Ing.
Telefón: 59266-706

Andrea Šutvayová, Mgr.
Telefón: 59266-493

Tesfu Weldesenbet, Ing. PhD.
Telefón: 59266-215

320 Odbor rozpočtu a záverečného účtu

Lillian Šánerová, Ing.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-225

Hilda Baránková
sekretárka riaditeľky odboru
Telefón: 59266-224

Viera Bendlová, Ing.
Telefón: 59266-212

Zuzana Hanulová, Mgr.
Telefón: 59266-703

Zuzana Igazová, Ing.
Telefón: 59266-702

Dagmar Krajanová, Ing.
Telefón: 59266-211

Marianna Molnárová, Ing.
Telefón: 59266-210

Eva Prievalská, Ing.
Telefón: 59266-707

Zuzana Tulejová, Ing.
Telefón: 59266-227

Mária Vörösová, Ing.
Telefón: 59266-701

330 Finančný odbor

Viera Mrvová, Mgr.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-139

Ľubica Vaniherová
sekretárka riaditeľky odboru
Telefón: 59266-138

Pokladnica
Telefón: 59266-164

Miriam Cziráková, Mgr.
Telefón: 59266-463

Viera Dvořáková
Telefón: 59266-149

Božena Hirková
Telefón: 59266-155

Dana Pešková
Telefón: 59266-154

Renáta Rekeňová
Telefón: 59266-153

Anna Smolíková, Ing.
Telefón: 59266-358

Mária Šarmírová, Ing.
Telefón: 59266-535

Marta Ševčíková
Telefón: 59266-152

Martina Šikulová
Telefón: 59266-151

Zuzana Švaňová
Telefón: 59266-109

Veronika Vániková, Ing.
Telefón: 59266-148

340 Odbor štátnych podpôr a technickej pomoci programov EÚ

Peter Bajtoš, Ing.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-316

Martin Barta, Ing.
Telefón: 59266-479

Martina Červeňová, Bc.
Telefón: 59266-321

Anna Dérerová, Ing.
Telefón: 59266-238

Ivona Ďuričová, Ing.
Telefón: 59266-334

Marek Galinski, Ing.
Telefón: 59266-313

Jitka Hudáková, Ing.
Telefón: 59266-315

Oľga Karasová, Ing.
Telefón: 59266-228

Jana Kmeťová, Mgr.
Telefón: 59266-312

Martina Oremusová, Ing.
Telefón: 59266-464

Natália Števčeková, Mgr.
Telefón: 59266-362

400 SEKCIA LEGISLATÍVY

Martin Illáš, Mgr.
pov. vyk. funkcie generálneho riaditeľa
Telefón: 59266-404

Martina Rebrová
sekretárka
Telefón: 52921-239, 59266-366
Fax: 59266-367

Juraj Falťan, Mgr.
Telefón: 59266-317

Margaréta Gulášová, Mgr.
Telefón: 59266-403

410 Odbor legislatívy

Michal Pidanič, JUDr.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-413

Tímea Benová, Mgr.
Telefón: 59266-414

Barbora Kozlíková, Mgr.
Telefón: 59266-318

Roman Nemec, Mgr.
Telefón: 59266-407

Pavol Ňuňuk, JUDr.
Telefón: 59266-409

Barbora Zachardová, Ing. Mgr.
Telefón: 59266-346

420 Odbor právny

Zuzana Obertová, Mgr.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľky
Telefón: 59266-426

Laura Bednariková, JUDr.
Telefón: 59266-417

Tomáš Buzinger, JUDr.
Telefón: 59266-408

Zuzana Dudová, JUDr.
Telefón: 59266-415

Katarína Ďurovcová, Ing.
Telefón: 59266-423

Martina Olekšáková
Telefón: 59266-425

Anna Šurinová, Mgr.
Telefón: 59266-492

Richard Tartaľ, Mgr.
Telefón: 59266-422

Alexandra Vajnorská, JUDr.
Telefón: 59266-424

500 SEKCIA POĽNOHOSPODÁRSTVA

Ján Baršváry, Ing.
pov. vyk. funkcie generálneho riaditeľa
Telefón: 59266-350

Tímea Vámošová
sekretárka gen. riad.
Telefón: 59266-351

Andrej Batel, Mgr.
Telefón: 59266-349

Patrícia Kráľovičová, Mgr.
Telefón: 59266-348

Marta Magdolenová, Ing.
Telefón: 59266-357

510 Odbor rastlinnej výroby

Jana Vargová, Ing.
riaditeľka odboru
Telefón:

Viera Baričičová, Ing. PhD.
Telefón: 59266-401

Renáta Boďová, Ing.
Telefón: 59266-370

Marek Burda, Ing. PhD.
Telefón: 59266-372

Samanta Dömötörová, Mgr.
Telefón: 59266-365

Hana Fratričová, Ing. Mgr.
Telefón: 59266-428

Elena Glváčová, Dr., Ing.
Telefón: 59266-369

Monika Halásová, Ing. PhD.
Telefón: 59266-371

Lucia Horeličanová, Ing.
Telefón: 59266-446

Martin Marko, Ing.
Telefón: 59266-368

Mária Piešťanská, Ing. Mgr. PhD.
Telefón: 59266-353

Bronislava Škarbová, Ing., PhD.
Telefón: 59266-402

520 Odbor živočíšnej výroby

Peter Juhász, Ing.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-549

Matej Besler, Mgr.
Telefón: 59266-557

Lenka Capeková, Ing. PhD.
Telefón: 59266-560

Anton Dostál, MVDr. PhD.
Telefón: 59266-533

Tamara Dudaščíková, Ing.
Telefón: 59266-551

Albín Karcol, Ing.
Telefón: 59266-554

Pavol Mihálik, Ing.
Telefón: 59266-550

Kristína Mouelhi, MVDr.
Telefón: 59266-546

Katarína Rácová, Ing.
Telefón: 59266-561

Zuzana Salagová, Ing.
Telefón: 59266-552

Ján Sukovský, Ing.
Telefón: 59266-544

Dominik Škoda, Ing.
Telefón: 59266-577

Peter Tatarka, Ing.
Telefón: 59266-570

600 SEKCIA ROZVOJA VIDIEKA A PRIAMYCH PLATIEB

Katarína Mihaľová, Mgr.
generálna riaditeľka
Telefón: 59266-540

Judita Opálková
sekretárka generálneho riaditeľa
Telefón: 59266-541

Lýdia Frešová, Mgr.
Telefón: 329

610 Odbor Riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka

Karin Radecká, Ing.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-500, 539

613 Oddelenie projektových podpôr Programu rozvoja vidieka

Jana Juhászová, Ing.
vedúca oddelenia
Telefón: 59266-586

Dagmar Bezáková, Mgr.
Telefón: 59266-507

Dávid Čisovský, Ing.
Telefón: 59266-519

Patrik Dančo, Ing.
Telefón: 59266-585

František Kirschner, Ing.
Telefón: 59266-504

Milan Sejna, JUDr.
Telefón: 59266-441

Andrea Tvrdá, Ing.
Telefón: 59266-508

Ladislav Varga, Mgr.
Telefón: 59266-517

Ján Végh, JUDr.
Telefón: 59266-501

614 Oddelenie CLLD

Ingrid Kociánová, Mgr.
vedúca oddelenia
Telefón: 58317-192, 59266-513

Viliam Bružeňák, Ing.
Telefón: 59266-589

Michal Málnási, Ing.
Telefón: 59266-538

620 Odbor neprojektových podpôr Programu rozvoja vidieka

Rudolf Trebatický, Ing.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-434

Štefan Bruchter, Ing.
Telefón: 59266-444

Zuzana Gergeľová, Ing.
Telefón: 59266-432

Ján Haluška, Ing.
Telefón: 59266-430

Ondrej Söke, Ing.
Telefón: 59266-431

630 Odbor Riadiaceho orgánu Operačného programu Rybné hospodárstvo

Ľuboš Dudáš, Mgr.
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa
Telefón: 59266-283

631 Oddelenie riadenia Operačného programu Rybné hospodárstvo

Lenka Fialová, Ing.
Telefón: 59266-399

Júlia Lažová, Mgr.
Telefón: 59266-289

632 Oddelenie posudzovania projektov Operačného programu Rybné hospodárstvo

Ľuboš Dudáš, Mgr.
vedúci oddelenia
Telefón: 59266-283

Ľuboš Bobák, Mgr.
Telefón: 59266-282

Vladimíra Hnatová, Ing.
Telefón: 59266-274

633 Oddelenie implementácie projektov Operačného programu Rybné hospodárstvo

Karol Gulčík, Ing.
vedúci oddelenia
Telefón: 59266-299

Ivan Balko, Ing.
Telefón: 59266-264

Zuzana Fábriová, Ing.
Telefón: 59266-263

Silvia Kazíková, Mgr.
Telefón: 59266-262

Michal Opálka, Mgr.
Telefón: 59266-475

Veronika Vrablanská, Mgr.
Telefón: 59266-261

640 Odbor priamych platieb a správnych činností

Iveta Kováčová
sekretárka riaditeľa odboru
Telefón: 59266-235

Adriana Blašková, Ing.
Telefón: 269

František Círia, Mgr.
Telefón: 59266-337

Marek Krošlák, Ing.
Telefón: 59266-203

Soňa Lukáčová, JUDr.
Telefón: 59266-294

Marek Milec, Mgr.
Telefón: 59266-304

Miloš Turiak, Mgr.
Telefón: 59266-335

Milan Vavrinský, Mgr.
Telefón: 59266-202

700 SEKCIA LESNÉHO HOSPODÁRSTVA A SPRACOVANIA DREVA

Adriána Janisková, Ing.
aisistentka
Telefón: 59266-242

Silvia Sármányová
sekretariát
Telefón: 59266-522

Tibor Jančok, Ing.
pov. vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa
Telefón: 59266-243

Terézia Filipová, Ing.
Telefón: 59266-516

710 Odbor lesníckej politiky a ekonomiky lesného hospodárstva

Alexander Čarný, Ing.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-518

Boris Greguška, Ing. PhD.
Telefón: 59266-536

Michal Hušťák, Ing.
Telefón: 59266-511

Ján Marcinek, Ing.
Telefón: 59266-537

Veronika Milčáková, Ing.
Telefón: 59266-515

Judita Višvaderová, Ing.
Telefón: 59266-569

720 Odbor štátnej správy lesného hospodárstva

Pavol László, Ing.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-523

Slávka Bernadovičová, Ing. PhD.
Telefón: 59266-514

Henrich Klescht, Ing.
Telefón: 59266-531

Andrea Longauerová, Ing.
Telefón: 59266-528

Jana Petrášová, Ing.
Telefón: 59266-520

Dominika Petrušková, Ing.
Telefón: 59266-581

Erik Rozkopál, Ing.
Telefón: 59266-533

Pavel Toma, Ing.
Telefón: 59266-530

740 Oddelenie poľovníctva

Bibiana Kapustová, Ing.
pov. vykonávaním funkcie vedúcej
Telefón: 59266-526

Milan Chlpoš, Ing.
Telefón: 59266-524

Matej Kučera, Ing.
Telefón: 59266-547

760 Oddelenie spracovania dreva

Pavol Harmaniak, Ing.
pov. vykonávaním funkcie vedúceho
Telefón: 59266-525

Ľubomír Hiľovský, Ing.
Telefón: 59266-509

Maroš Lisko, Ing.
Telefón: 59266-583

770 Oddelenie správnych konaní a opravných prostriedkov

Jozef Fekete, Ing. PhD.
pov. vykonávaním funkcie vedúceho
Telefón: 59266-529

Gabriela Bátora Lichvárová, Mgr.
Telefón: 59266-582

Lucia Hroššová, JUDr.
Telefón: 59266-571

800 SEKCIA POTRAVINÁRSTVA A OBCHODU

Zlata Smolková, Ing.
pov. vykonávaním funkcie gen. riaditeľky
Telefón: 567

810 Odbor bezpečnosti potravín a výživy

Katarína Kromerová, MUDr.
poverená vykonávaním funkcie riaditeľky
Telefón: 59266-555

David Belás, Ing.
Telefón: 59266-556

Milo Bystrický, Ing. Mgr.
Telefón: 59266-559

Ľubica Hózová, Ing.
Telefón: 59266-564

Katarína Janeková, Ing.
Telefón: 59266-568

Zuzana Kotrčová, Ing.
Telefón: 59266-562

Zuzana Ševčíková, RNDr. PhD.
Telefón: 59266-545

840 Odbor potravinárskeho priemyslu, obchodu a kvality potravín

Denisa Petrakovičová, Ing.
pov. vyk. funkcie riaditeľa odboru
Telefón: 59266-558

Zuzana Benčúriková, Ing.
Telefón: 59266-291

Jaroslava Kadlicová, Ing.
Telefón: 59266-297

Bianka Kuštárová, Ing.
Telefón: 59266-373

Michal Moravčík, Ing. MBA
Telefón: 59266-565

Eva Mrugová, Ing.
Telefón: 59266-578

Ján MVDr. Mačanga, PhD.
Telefón: 59266-563

Milan Pakši, Ing.
Telefón: 59266-339

Nadežda Peťková, Ing.
Telefón: 59266-364

Simona Sirotňáková, Ing.
Telefón: 59266-543

900 SEKCIA STRATÉGIÍ, ANALÝZ A PRIEREZOVÝCH ČINNNOSTÍ

Štefan Adam, Ing. PhD.
pov. vyk. funkcie generálneho riaditeľa
Telefón: 02/58243209, 59266-344

sekretariát GR
Telefón: 59266-345

910 Odbor rezortnej štatistiky a ISPÚ

Zoltán Pap, Ing.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľa
Telefón: 02/58243327

Renáta Girethová, Ing.
Telefón: 02/58243210

Iva Haganová, Ing.
Telefón: 02/58243352

František Húska, Ing.
Telefón: 02/58243211

Ľubica Izáková, Ing.
Telefón: 02/58243281

Ivan Masár, Ing.
Telefón: 02/58243300

Miroslava Morárová
Telefón: 02/58243251

Marián Slivovský, Ing.
Telefón: 02/58243206

Rastislav Šarišský, Ing.
Telefón: 02/58243205

Elena Šípová, Ing. PhD.
Telefón: 02/58243242

920 Odbor agropotravinárskeho trhu a analýz

Slávka Krížová, RNDr.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľky
Telefón: 02/58243368

Svetlana Belešová, Ing.
Telefón: 02/58243295

Martina Brodová, Ing. PhD.
Telefón: 02/58243248

Jana Čopaková, Ing.
Telefón: 051/2941501

Jana Jenčíková, Ing.
Telefón: 02/58243311

Milan Repka, Ing.
Telefón: 02/58243246

Zdeno Štulrajter, Ing.
Telefón: 02/58243284

Anna Trubačová, Ing.
Telefón: 02/58243296

Eva Uhrinčaťová, Mgr. PhD.
Telefón: 02/58243368

930 Odbor stratégií a prierezových činností

Tomáš Šimúth, Ing.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľa
Telefón: 59266-221

Tatiana Harsová, Mgr.
Telefón: 59266-250

Jana Hreňová, Ing.
Telefón: 59266-229

Václav Javůrek, JUDr.
Telefón: 59266-213

Boris Zemko, Ing.
Telefón: 59266-214

2000 SLOVENSKÁ LESNÍCKO-DREVÁRSKA INŠPEKCIA (vo Zvolene)

Miloš Kravár, Mgr.
riaditeľ
Telefón: 02/59266-305

2001 Oddelenie inšpekčnej činnosti

Jozef Jurkemík, Ing.
vedúci oddelenia
Telefón: 02/59266-374

Judita Džadoňová, Ing.
inšpektorka
Telefón: 02/59266-376

Miroslav Garaj, Ing.
inšpektor
Telefón: 02/59266-378

Eva Hušťáková, Ing.
inšpektor
Telefón: 59266-521

Zuzana Koštová, Ing.
inšpektorka
Telefón: 02/59266-380

Milan Kučera Ing.
inšpektor
Telefón: 02/59266-381

Eva Kútna, Ing.
inšpektorka
Telefón: 59266-383

Jana Mesíková, Ing.
inšpektorka
Telefón: 02/59266-472

Dávid Novický, Ing.
inšpektor
Telefón: 02/59266-384

Michal Petráš, Ing.
inšpektor
Telefón: 02/59266-385

Jozef Pšida, Ing. PhD.
inšpektor
Telefón: 02/59266-386

Blažej Seman, PhD.Ing.
inšpektor
Telefón: 02/59266-387

Ivan Sitár, Ing.
inšpektor
Telefón: 02/59266-388

Rastislav Smutný, Ing.
inšpektor
Telefón: 02/59266-389

Samuel Šimo-Svrček, Ing.
inšpektor
Telefón: 02/59266-390

Ondrej Šurkovský, Ing.
inšpektor
Telefón: 02/59266-392

Jozef Tvrdošínsky, Ing.
inšpektor
Telefón: 02/59266-393

2002 Metodicko-právne oddelenie

Martin Kicko, Ing.
vedúci oddelenia
Telefón: 02/59266-411

Eva Boháčová, Ing.
Telefón: 02/59266-412

Milota Golianová, Ing.
Telefón: 59266-382

Peter Kršačok, JUDr.
Telefón: 02/59266-436

Miroslav Mazúr, JUDr.
Telefón: 02/59266-437

Pavel Tupa, JUDr.
Telefón: 02/59266-478

3000 SEKCIA POZEMKOVÝCH ÚPRAV

Karol Rajnoha, Mgr.
pov. vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa
Telefón: 59266-200

Viktória Simon
asistentka
Telefón: 59266-199

3010 Odbor riadenia štátnej správy pozemkových úprav

Andrej Vašek, Ing.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-419

Jana Naďová
sekretárka riaditeľa odboru
Telefón: 59266-418
Fax: 59266-271

Jozef Bugár, Ing.
Telefón: 59266-420

Jana Dudová, Ing.
Telefón: 59266-483

Daniela Halmešová, Mgr.
Telefón: 59266-405

Tomáš Hargaš, JUDr.
Telefón: 59266-416

Pavlína Jackuliaková, Ing.
Telefón: 59266-495

Richard Lazúr, Mgr.
Telefón: 59266-193

Daniela Sláviková, Ing.
Telefón: 59266-484

Ľubomír Suchý, Ing.
Telefón: 59266-421

Monika Šimková, Ing.
Telefón: 59266-445

Dana Trinksová, Ing.
Telefón: 59266-499

3020 Odbor metodiky pozemkových úprav

Jozef Šimko, Ing.
poverený vykon. funkcie riaditeľa
Telefón: 59266-186

Lenka Hrnčiarová, JUDr.
Telefón: 59266-410

Zuzana Klikušovská, Mgr.
Telefón: 59266-492


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood