Facebook Statistics

Kontakty podľa sekcií

Úsek ministra

Samuel Vlčan, JUDr.
minister
[email protected]
Telefón: 59266-241

010 ŠTÁTNY TAJOMNÍK

Martin Kováč, Ing.
štátny tajomník
Telefón: 59266-481

Henrich Haščák, JUDr.
štátny tajomník
Telefón: 59266-515

Daniela Hovorková, Mgr.
Telefón: 59266-480

Marian Novota, Ing. PhD.
Telefón: 59266-471

100 KANCELÁRIA MINISTRA

Skarleta Ferová, Mgr.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľky KM
Telefón: 59266-241

Martin Ondráš
Telefón: 59266-506

Richard Pekar, Ing. Bc.
Telefón: +421 910 810 286, 59266-328

Sandra Schneeweissová, Mgr.
Telefón: 59266-301

140 Odbor komunikácie

Adriana Hosťovecká, Mgr.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-309

Kristína Juričková, Mgr.
Telefón: 59266-311

Dávid Lučivjanský, Mgr. PhD.
Telefón: 59266-302

Michal Psota
Telefón: 59266-310

Mária Rimarčíková, Ing.
Telefón: 59266-319

Lenka Sameková, Ing.
Telefón: 59266-330

Andrej Wallner, Ing.
Telefón: 59266-303

160 Odbor vládnej a parlamentnej agendy

Andrea Egyedová, Ing., PhD.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-300

Eva Balážová Barcziová
Telefón: 59266-307

Lýdia Fegyveresová, Ing.
Telefón: 59266-308

Carmen Podmajerská
Telefón: 59266-260

Katarína Prokopová, Mgr.
Telefón: 59266-265

020 SEKCIA KONTROLY A OBCHODNÉHO DOZORU

Marcela Gábrišová
sekretárka
Telefón: 59266-355

Andrea Nemcová Raffayová, Ing. PhD.
generálna riaditeľka
Telefón: 59266-354

Sekretariát
Telefón: 59266-355

Mária Nestrojilová, JUDr.
Telefón: 59266-361

024 Odbor finančnej kontroly na mieste a obchodného dozoru

Alica Havaldová, Mgr.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľky odboru
Telefón: 59266-347

Peter Čulík, Ing.
Telefón: 59266-470

Miriam Ďurčová, Mgr.
Telefón: 59266-341

Emília Fiľová, Ing.
Telefón: 59266-469

Janette Gálisová, Ing.
Telefón: 59266-468

Zuzana Gilanová, PhDr.
Telefón: 59266-333

Lenka Horváth Bodáková, JUDr.
Telefón: 59266-343

Jozef Ivanič, Ing.
Telefón: 59266-576

Rastislav Kováčik, Ing.
Telefón: 59266-490

Monika Kováčová, Ing.
Telefón: 59266-467

Eduard Marcinek, Mgr.
Telefón: 59266-476

Klára Matura, Mgr.
Telefón: 59266-170

Linda Mészárosová, Ing.
Telefón: 59266-340

Mária Mosnárová, Mgr.
Telefón: 59266-477

Ľubica Nemtušiaková, Ing.
Telefón: 59266-573

Katarína Zábojníková, Ing.
Telefón: 59266-512

025 Odbor kontroly štátnej správy, správneho konania, petícií a sťažností

Karol Kotus, JUDr. Ing.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-130

Viera Burianová, Ing.
Telefón: 59266-487

Katarína Čukanová, JUDr.
Telefón: 59266-132

Andrea Heveši, JUDr. Mgr., MBA
Telefón: 59266-473

Vladimír Miklovič, JUDr.
Telefón: 59266-133

Lucia Stolářová, Mgr.
Telefón: 59266-185

Stanislav Vincúr, Ing.
Telefón: 59266-187

030 Oddelenie krízového riadenia

Michaela Hricková, Ing.
vedúca oddelenia
Telefón: 52961-769, 59266-158

Katarína Gaburová, Bc.
Telefón: 59266-156

Ľubomír Kozmel
Telefón: 59266-160

Ladislav Olekšák, Mgr.
Telefón: 59266-159

060 Odbor zahraničnej koordinácie

Matej Hudec, Ing.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-298

Eva Heptner, Mgr.
asistentka
Telefón: 59266-293

Karolína Bednárová, Ing.
Telefón: 59266-276

Nina Chebeňová, Ing.
Telefón: 59266-280

Karin Chrvalová, Ing.
Telefón: 59266-285

Terézia Kramolišová, Mgr.
Telefón: 59266-286

Stanislav Manca, Ing.
Telefón: 59266-110

Danka Pindiaková, Mgr.
Telefón: 59266-222

Alexandra Sýkorová, Ing.
Telefón: 59266-290

Diana Štrelingerová, PhDr.
Telefón: 59266-277

Branislav Ženčuch, Ing.
Telefón: 59266-284

070 Útvar vnútorného auditu

Peter Ďuračka, Ing.
riaditeľ útvaru
Telefón: 59266-534

Miriam Šimšíková, Mgr. Ing.
Telefón: 59266-474

080 Inštitút pôdohospodárskej politiky

Ján Pokrivčák, prof., Ing., PhD.
riaditeľ inštitútu
Telefón: 59266-332

Zuzana Spechtenhauserová
asistentka
Telefón: 59266-331

Mário Juliny, Ing.
Telefón: 59266-336

Andrej Ujmiak, Ing.
Telefón: 59266-342

Tesfu Weldesenbet, Ing. PhD.
Telefón: 59266-215

200 Generálny tajomník služobného úradu

Zuzana Nouzovská, Ing.
generálna tajomníčka služobného úradu
Telefón: 59266-246

201 Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu

Cvetana Kučerková, JUDr.
riaditeľka kancelárie GTSÚ
Telefón: 59266-244

Zuzana Režná
Telefón: 59266-246

Marek Talapka, JUDr. PhD.
Telefón: 59266-397

210 Osobný úrad

Ľubica Turkotová, JUDr.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-204

Anna Stránska
asistentka
Telefón: 59266-205

Alexandra Dúžeková, Mgr.
Telefón: 59266-191

Jana Hruštincová, PhDr.
Telefón: 59266-217

Monika Magdová, JUDr.
Telefón: 59266-173

Robert Ondrušek, Ing.
Telefón: 59266-208

Ladislav Oravec, Ing.
Telefón: 59266-206

Nataša Pintérová, Ing.
Telefón: 59266-174

Miroslav Rafaj, PhDr., MBA
Telefón: 59266-295

Katarína Rišpánová, Mgr.
Telefón: 59266-137

Lucia Takáčová
Telefón: 59266-207

230 Odbor príslušného orgánu k platobnej agentúre

Vincent Danko, Mgr.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-503

Daniela Galková
asistentka
Telefón: 59266-505

Andrej Borza, Mgr.
Telefón: 59266-593

Viera Jurinová, Mgr.
Telefón: 59266-594

240 Odbor hospodárskej správy a služieb

Martin Ležák, Mgr.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-163

Janka Filová
sekretárka riaditeľa odboru
Telefón: 59266-162
Fax: 59266-161

243 Oddelenie prevádzky budov a autodopravy

Blažej Pánik, Mgr.
vedúci oddelenia
Telefón: 59266-107

Richard Horváth
údržbár
Telefón: 59266-104

Pavol Botík, ml.
Telefón: 59266-146

Peter Burda
Telefón: 59266-104

Milena Hricová
Telefón: 59266-145
Fax: 59266-569

Igor Malinovský
Telefón: 59266-167

Lucia Noskovičová, Mgr.
Telefón: 59266-143

Ján Soviš
Telefón: 59266-134

Aneta Volná, RNDr.
Telefón: 59266-136

244 Oddelenie správy majetku štátu a registratúry

Anna Vlčejová, Mgr. Ing.
vedúca oddelenia
Telefón: 59266-166

Ľudmila Blahovcová, Bc.
podateľňa
Telefón: 59266-115

Dana Valkovič Bartová, Bc.
registratúra
Telefón: 59266-140

Jana Czinegová
registratúra
Telefón: 59266-106

Jana Fabianová
podateľna Dobrovičova
Telefón: 59266-750

Janka Brzobohatá
Telefón: 59266-125

Veronika Končeková, Ing.
Telefón: 59266-108

Pavol Kučera, Ing.
Telefón: 59266-147

Marta Nagyová
Telefón: 59266-165

Ľubica Riedelová, Ing.
Telefón: 59266-135

Zlata Schniererová, PhDr.
Telefón: 59266-144

250 Odbor organizačný

Stanislava Kovaničová, Ing.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-486

Mária Dubčeková, Ing., Bc.
Telefón: 02/59 266 485

Filip Hörömpöli, JUDr.
Telefón: 59266-574

Petra Kmecová, JUDr.
Telefón: 59266-356

Beáta Rajnícová, Ing.
Telefón: 59266-427

Ivana Šenkáriková, Mgr.
Telefón: 59266-575

260 Odbor verejného obstarávania

Emília Gregorová, Ing.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-232

Javer Gusejnov, JUDr.
Telefón: 59266-234

Patrícia Juríčková, Ing.
Telefón: 59266-272

Ján Lipták, Ing.
Telefón: 59266-231

Jana Sagáčiková, Ing.
Telefón: 59266-267

Mária Sipľáková, Ing.
Telefón: 59266-233

270 Útvar rezortnej informatiky

Ladislav Turányi, Ing.
pov. vyk. funkcie generálneho riaditeľa
Telefón: 59266-182

Adriana Minarovičová
asistentka
Telefón: 59266-120

271 Odbor stratégie a štandardov IT

Martin Kožányi, Ing.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľa
Telefón: 59266-176

Radoslav Katuščák, Ing.
Telefón: 59266-168

Oliver Petrus, Ing.
Telefón: 59266-122

Jakub Soldán, Mgr.
Telefón: 59266-117

272 Odbor implementácie IT

Pavol Horváth, Ing.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľa
Telefón: 59266-131

Martin Beňo
Telefón: 59266-128

Tatiana Hrušovská, Ing.
Telefón: 59266-118

273 Odbor prevádzky IT

Jozef Sólymos, Mgr.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľa
Telefón: 59266-175

Lukáš Kollár
technik
Telefón: 59266-184

Roman Branderský, Mgr.
Telefón: 59266-171

Róbert Červenec, Ing.
Telefón: 59266-177

Ľubomír Jánoš, Ing.
Telefón: 59266-183

Jana Míchelová, Mgr.
Telefón: 59266-270

Michal Pakši
Telefón: 59266-296

274 Odbor kyberbezpečnosti a ochrany údajov

Ladislav Turányi, Ing.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľa odboru
Telefón: 59266-182

Petra Hudáková, Ing.
Telefón: 59266-121

Vladimír Špaček, Ing.
Telefón: 59266-126

280 Odbor riadenia a kontroly technickej pomoci Programu rozvoja vidieka

Petra Benková, Mgr.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-320

Dana Janičinová, Ing.
Telefón: 59266-323

Katarína Kudláčová, Mgr.
Telefón: 59266-322

Kristína Páleníková, Mgr.
Telefón: 59266-325

Tomáš Porubský, JUDr.
Telefón: 59266-324

290 Protikorupčné oddelenie

Andrea Nemcová Raffayová, Ing. PhD.
pov. vykonávaním funkcie vedúcej
Telefón: 59266-354

Martin Bencko, Mgr.
Telefón: 59266-395

Miroslav Krajčír, Ing.
Telefón: 59266-466

300 SEKCIA ROZPOČTU A FINANCOVANIA

Lillian Šánerová, Ing.
poverená vykonávaním funkcie generálnej riaditeľky
Telefón: 59266-254

Lucia Lavrenčíková, Ing.
Telefón: 59266-338

sekretariát
Telefón: 59266-253

310 Odbor riadenia poľnohospodárskych fondov EÚ

Dagmar Moravčíková, Ing.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľky
Telefón: 59266-218

Ivana Ďuračková, Ing.
Telefón: 59266-489

Katarína Krásna, Mgr.
Telefón: 59266-220

Jozef Oravec, Ing.
Telefón: 59266-219

Lenka Popluhárová, Ing.
Telefón: 59266-706

Andrea Šutvayová, Mgr.
Telefón: 59266-493

Zuzana Tulejová, Ing.
Telefón: 59266-227

320 Odbor rozpočtu a záverečného účtu

Lillian Šánerová, Ing.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-225

Hilda Baránková
sekretárka riaditeľky odboru
Telefón: 59266-224

Viera Bendlová, Ing.
Telefón: 59266-212

Zuzana Hanulová, Mgr.
Telefón: 59266-703

Zuzana Igazová, Ing.
Telefón: 59266-702

Dagmar Krajanová, Ing.
Telefón: 59266-211

Marianna Molnárová, Ing.
Telefón: 59266-210

Eva Prievalská, Ing.
Telefón: 59266-707

Mária Vörösová, Ing.
Telefón: 59266-701

330 Finančný odbor

Viera Mrvová, Mgr.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-139

Ľubica Vaniherová
sekretárka riaditeľky odboru
Telefón: 59266-138

Pokladnica
Telefón: 59266-164

Miriam Cziráková, Mgr.
Telefón: 59266-463

Viera Dvořáková
Telefón: 59266-149

Božena Hirková
Telefón: 59266-155

Dana Pešková
Telefón: 59266-154

Renáta Rekeňová
Telefón: 59266-153

Anna Smolíková, Ing.
Telefón: 59266-358

Mária Šarmírová, Ing.
Telefón: 59266-535

Marta Ševčíková
Telefón: 59266-152

Martina Šikulová
Telefón: 59266-151

Zuzana Švaňová
Telefón: 59266-109

Veronika Vániková, Ing.
Telefón: 59266-148

340 Odbor štátnych podpôr a technickej pomoci programov EÚ

Peter Bajtoš, Ing.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-316

Martin Barta, Ing.
Telefón: 59266-479

Martina Červeňová, Bc.
Telefón: 59266-321

Anna Dérerová, Ing.
Telefón: 59266-238

Ivona Ďuričová, Ing.
Telefón: 59266-334

Marek Galinski, Ing.
Telefón: 59266-313

Jitka Hudáková, Ing.
Telefón: 59266-315

Oľga Karasová, Ing.
Telefón: 59266-228

Jana Kmeťová, Mgr.
Telefón: 59266-312

Martina Oremusová, Ing.
Telefón: 59266-464

Natália Števčeková, Mgr.
Telefón: 59266-362

350 Odbor finančných nástrojov

Zsolt Nyitrai, Ing.
Telefón: 59266-268

400 SEKCIA LEGISLATÍVY

Martin Illáš, Mgr.
pov. vyk. funkcie generálneho riaditeľa
Telefón: 59266-404

Martina Rebrová
sekretárka
Telefón: 52921-239, 59266-366
Fax: 59266-367

Juraj Falťan, Mgr.
Telefón: 59266-317

Margaréta Gulášová, Mgr.
Telefón: 59266-403

410 Odbor legislatívy

Michal Pidanič, JUDr.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-413

Barbora Adamcová, Ing. Mgr.
Telefón: 59266-405

Tímea Benová, Mgr.
Telefón: 59266-414

Oľga Bosáková, Mgr.
Telefón: 59266-406

Barbora Kozlíková, Mgr.
Telefón: 59266-318

Roman Nemec, Mgr.
Telefón: 59266-407

Pavol Ňuňuk, JUDr.
Telefón: 59266-409

Barbora Zachardová, Ing. Mgr.
Telefón: 59266-346

420 Odbor právny

Zuzana Obertová, Mgr.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-426

Laura Bednariková, JUDr.
Telefón: 59266-417

Slavomír Brezina, Mgr.
Telefón: 59266-448

Zuzana Dudová, JUDr.
Telefón: 59266-415

Katarína Ďurovcová, Ing.
Telefón: 59266-423

Martina Olekšáková
Telefón: 59266-425

Veronika Šugárová, JUDr.
Telefón: 59266-465

Anna Šurinová, Mgr.
Telefón: 59266-429

Richard Tartaľ, Mgr.
Telefón: 59266-422

Alexandra Vajnorská, JUDr.
Telefón: 59266-424

500 SEKCIA POĽNOHOSPODÁRSTVA

Pavol Štec, PhDr.
pov. vyk. funkcie generálneho riaditeľa
Telefón: 59266-350

Tímea Vámošová
sekretárka gen. riad.
Telefón: 59266-351

Andrej Batel, Mgr.
Telefón: 59266-349

Patrícia Pňačková, Mgr.
Telefón: 59266-348

510 Odbor rastlinnej výroby

Juraj Pénzeš, Ing.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľa
Telefón: 59266-360

Renáta Boďová, Ing.
Telefón: 59266-370

Marek Burda, Ing. PhD.
Telefón: 59266-372

Samanta Dömötörová, Mgr.
Telefón: 59266-365

Hana Fratričová, Ing. Mgr.
Telefón: 59266-428

Elena Glváčová, Dr., Ing.
Telefón: 59266-369

Monika Halásová, Ing. PhD.
Telefón: 59266-371

Lucia Horeličanová, Ing.
Telefón: 59266-446

Lucia Horeličanová, Ing.
Telefón: 59266-446

Marta Magdolenová, Ing.
Telefón: 59266-357

Martin Marko, Ing.
Telefón: 59266-368

Zdenka Masodiová, Ing., MBA
Telefón: 59266-352

Magdaléna Michaličková, Mgr.
Telefón: 59266-446

Mária Piešťanská, Ing. Mgr. PhD.
Telefón: 59266-353

Bronislava Škarbová, Ing., PhD.
Telefón: 59266-402

520 Odbor živočíšnej výroby

Peter Juhász, Ing.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-549

Matej Besler, Mgr.
Telefón: 59266-557

Lenka Capeková, Ing. PhD.
Telefón: 59266-560

Anton Dostál, MVDr. PhD.
Telefón: 59266-553

Tamara Dudaščíková, Ing.
Telefón: 59266-551

Albín Karcol, Ing.
Telefón: 59266-554

Kristína Mouelhi, MVDr.
Telefón: 59266-546

Katarína Rácová, Ing.
Telefón: 59266-561

Zuzana Salagová, Ing.
Telefón: 59266-552

Ján Sukovský, Ing.
Telefón: 59266-544

Dominik Škoda, Ing.
Telefón: 59266-577

Peter Tatarka, Ing.
Telefón: 59266-570

600 SEKCIA ROZVOJA VIDIEKA A PRIAMYCH PLATIEB

Katarína Mihaľová, Mgr.
generálna riaditeľka
Telefón: 59266-540

Judita Opálková
sekretárka generálneho riaditeľa
Telefón: 59266-541

610 Odbor Riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka

Monika Csonková, Mgr. PhD.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-539

613 Oddelenie projektových podpôr Programu rozvoja vidieka

Jana Juhászová, Ing.
vedúca oddelenia
Telefón: 59266-586

Dagmar Bezáková, Mgr.
Telefón: 59266-507

Dávid Čisovský, Ing.
Telefón: 59266-519

Patrik Dančo, Ing.
Telefón: 59266-585

Petra Hanulíková, Mgr.
Telefón: 59266-314

František Kirschner, Ing.
Telefón: 59266-504

Milan Sejna, JUDr.
Telefón: 59266-441

Andrea Tvrdá, Ing.
Telefón: 59266-508

Ladislav Varga, Mgr.
Telefón: 59266-517

Ján Végh, JUDr.
Telefón: 59266-501

614 Oddelenie CLLD

Ingrid Kociánová, Mgr.
vedúca oddelenia
Telefón: 58317-192, 59266-513

Viliam Bružeňák, Ing.
Telefón: 59266-589

620 Odbor neprojektových podpôr Programu rozvoja vidieka

Rudolf Trebatický, Ing.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-434

Štefan Bruchter, Ing.
Telefón: 59266-444

Lýdia Frešová, Mgr.
Telefón: 329

Zuzana Gergeľová, Ing.
Telefón: 59266-432

Ján Haluška, Ing.
Telefón: 59266-430

Ondrej Söke, Ing.
Telefón: 59266-431

640 Odbor priamych platieb a správnych činností

Marek Milec, Mgr.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľa
Telefón: 59266-236

Martin Beličák, Ing.
Telefón: 59266-201

Adriana Blašková, Ing.
Telefón: 269

Marek Krošlák, Ing.
Telefón: 59266-203

Soňa Lukáčová, JUDr.
Telefón: 59266-294

Katarína Matrková, JUDr.
Telefón: 59266-230

Miloš Turiak, Mgr.
Telefón: 59266-335

Milan Vavrinský, Mgr.
Telefón: 59266-202

650 Odbor koordinácie Spoločnej poľnohospodárskej politiky a Riadiaceho orgánu Operačného programu Rybné hospodárstvo

Iveta Kováčová
sekretárka
Telefón: 59266-279

Martin Majerech, Ing.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-278

651 Oddelenie metodiky a koordinácie Strategiského plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky a riadenia Operačného programu Rybné hospodárstvo

Júlia Lažová, Mgr.
Telefón: 59266-289

Vladimír Mitrik, PhDr. Ing. PhD.
Telefón: 59266-399

652 Oddelenie posudzovania a implementácie projektov Operačného programu Rybné hospodárstvo

Karol Gulčík, Ing.
vedúci oddelenia
Telefón: 59266-299

Ľuboš Bobák, Mgr.
Telefón: 59266-282

Zuzana Fábriová, Ing.
Telefón: 59266-263

Vladimíra Hnatová, Ing.
Telefón: 59266-274

Silvia Kazíková, Mgr.
Telefón: 59266-262

Michal Opálka, Mgr.
Telefón: 59266-475

Veronika Vrablanská, Mgr.
Telefón: 59266-261

700 SEKCIA LESNÉHO HOSPODÁRSTVA A SPRACOVANIA DREVA

Tibor Jančok, Ing.
generálny riaditeľ
Telefón: 59266-243

Adriána Janisková, Ing.
aisistentka
Telefón: 59266-242

Silvia Sármányová
sekretariát
Telefón: 59266-522

710 Odbor lesníckej politiky a ekonomiky lesného hospodárstva

Alexander Čarný, Ing.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-518

Boris Greguška, Ing. PhD.
Telefón: 59266-536

Michal Hušťák, Ing.
Telefón: 59266-511

Ján Marcinek, Ing.
Telefón: 59266-537

Judita Višvaderová, Ing.
Telefón: 59266-569

720 Odbor štátnej správy lesného hospodárstva

Pavol László, Ing.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-523

Slávka Bernadovičová, Ing. PhD.
Telefón: 59266-514

Henrich Klescht, Ing.
Telefón: 59266-531

René Kozáčik, Ing.
Telefón: 59266-528

Jana Petrášová, Ing.
Telefón: 59266-520

Dominika Petrušková, Ing.
Telefón: 59266-581

Erik Rozkopál, Ing.
Telefón: 59266-533

Pavel Toma, Ing.
Telefón: 59266-530

740 Oddelenie poľovníctva

Bibiana Kapustová, Ing.
vedúca oddelenia
Telefón: 59266-526

Milan Chlpoš, Ing.
Telefón: 59266-524

Matej Kučera, Ing.
Telefón: 59266-547

760 Oddelenie spracovania dreva

Pavol Harmaniak, Ing.
vedúci oddelenia
Telefón: 59266-525

Ľubomír Hiľovský, Ing.
Telefón: 59266-509

Maroš Lisko, Ing.
Telefón: 59266-583

770 Oddelenie správnych konaní a opravných prostriedkov

Jozef Fekete, Ing. PhD.
vedúci oddelenia
Telefón: 59266-529

Tomáš Buzinger, JUDr.
Telefón: 59266-408

Lucia Hroššová, JUDr.
Telefón: 59266-571

800 SEKCIA POTRAVINÁRSTVA A OBCHODU

Martina Kovačičová
asistentka
Telefón: 59266-566

Denisa Petrakovičová, Ing.
pov. vykonávaním funkcie gen. riaditeľky
Telefón: 59266-558

810 Odbor bezpečnosti potravín a výživy

David Belás, Ing.
Telefón: 59266-556

Gabriela Dringušová, Mgr.
Telefón: 59266-555

Ľubica Hózová, Ing.
Telefón: 59266-564

Zuzana Kotrčová, Ing.
Telefón: 59266-562

Kristína Lépesová, Ing. PhD.
Telefón: 59266-568

Zuzana Ševčíková, RNDr. PhD.
Telefón: 59266-545

820 Odbor potravinárstva

Denisa Petrakovičová, Ing.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľky
Telefón: 59266-558

Michal Moravčík, Ing. MBA
Telefón: 59266-565

Eva Mrugová, Ing.
Telefón: 59266-578

Ján MVDr. Mačanga, PhD.
Telefón: 59266-563

Simona Sirotňáková, Ing.
Telefón: 59266-543

830 Odbor obchodu

Bianka Kuštárová, Ing.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľky
Telefón: 59266-373

Zuzana Benčúriková, Ing.
Telefón: 59266-291

Jaroslava Kadlicová, Ing.
Telefón: 59266-297

Milan Pakši, Ing.
Telefón: 59266-339

Pavol Paracka, Ing.
Telefón: 59266-572

900 SEKCIA STRATÉGIÍ, ANALÝZ A PRIEREZOVÝCH ČINNNOSTÍ

Štefan Adam, Ing. PhD.
generálny riaditeľ
Telefón: 02/58243209, 59266-344

Marta Pavlíková
asistentka
Telefón: 59266-345

sekretariát GR
Telefón: 59266-345

910 Odbor rezortnej štatistiky a ISPÚ

Zoltán Pap, Ing.
riaditeľ odboru
Telefón: 02/58243327

Renáta Girethová, Ing.
Telefón: 02/58243210

Iva Haganová, Ing.
Telefón: 02/58243352

František Húska, Ing.
Telefón: 02/58243211

Ľubica Izáková, Ing.
Telefón: 02/58243281

Ivan Masár, Ing.
Telefón: 02/58243300

Miroslava Morárová
Telefón: 02/58243251

Marián Slivovský, Ing.
Telefón: 02/58243206

Rastislav Šarišský, Ing.
Telefón: 02/58243205

Elena Šípová, Ing. PhD.
Telefón: 02/58243242

920 Odbor agropotravinárskeho trhu a analýz

Slávka Krížová, RNDr.
riaditeľka odboru
Telefón: 02/58243368

Svetlana Belešová, Ing.
Telefón: 02/58243295

Martina Brodová, Ing. PhD.
Telefón: 02/58243248

Jana Čopaková, Ing.
Telefón: 051/2941501

Beáta Izakovičová, Ing.
Telefón: 02/5824331

Milan Repka, Ing.
Telefón: 02/58243246

Zdeno Štulrajter, Ing.
Telefón: 02/58243284

Anna Trubačová, Ing.
Telefón: 02/58243296

Eva Uhrinčaťová, Mgr. PhD.
Telefón: 02/58243368

930 Odbor stratégií a prierezových činností

Tomáš Šimúth, Ing.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľa
Telefón: 59266-221

Pavol Drlička, JUDr.
Telefón: 59266-251

Tatiana Harsová, Mgr.
Telefón: 59266-250

Jana Hreňová, Ing.
Telefón: 59266-229

Václav Javůrek, JUDr.
Telefón: 59266-213

Boris Zemko, Ing.
Telefón: 59266-214

2000 SLOVENSKÁ LESNÍCKO-DREVÁRSKA INŠPEKCIA (vo Zvolene)

Miloš Kravár, Mgr.
riaditeľ
Telefón: 02/59266-305

2001 Oddelenie inšpekčnej činnosti

Jozef Jurkemík, Ing.
vedúci oddelenia
Telefón: 02/59266-374

Judita Džadoňová, Ing.
inšpektorka
Telefón: 02/59266-376

Eva Hušťáková, Ing.
inšpektor
Telefón: 59266-521

Zuzana Koštová, Ing.
inšpektorka
Telefón: 02/59266-380

Milan Kučera Ing.
inšpektor
Telefón: 02/59266-381

Eva Kútna, Ing.
inšpektorka
Telefón: 59266-383

Jana Mesíková, Ing.
inšpektorka
Telefón: 02/59266-472

Dávid Novický, Ing.
inšpektor
Telefón: 02/59266-384

Michal Petráš, Ing.
inšpektor
Telefón: 02/59266-385

Jozef Pšida, Ing. PhD.
inšpektor
Telefón: 02/59266-386

Blažej Seman, PhD.Ing.
inšpektor
Telefón: 02/59266-387

Ivan Sitár, Ing.
inšpektor
Telefón: 02/59266-388

Rastislav Smutný, Ing.
inšpektor
Telefón: 02/59266-389

Samuel Šimo-Svrček, Ing.
inšpektor
Telefón: 02/59266-390

Ondrej Šurkovský, Ing.
inšpektor
Telefón: 02/59266-392

Jozef Tvrdošínsky, Ing.
inšpektor
Telefón: 02/59266-393

Štefan Krčmárik, JUDr.
Telefón: 59266-391

2002 Metodicko-právne oddelenie

Martin Kicko, Ing.
vedúci oddelenia
Telefón: 02/59266-411

Eva Boháčová, Ing.
Telefón: 02/59266-412

Milota Golianová, Ing.
Telefón: 59266-382

Peter Kršačok, JUDr.
Telefón: 02/59266-436

Miroslav Mazúr, JUDr.
Telefón: 02/59266-437

Pavel Tupa, JUDr.
Telefón: 02/59266-478

3000 SEKCIA POZEMKOVÝCH ÚPRAV

Karol Rajnoha, Mgr.
generálny riaditeľ
Telefón: 59266-200

Viktória Simon
asistentka
Telefón: 59266-199

3010 Odbor riadenia štátnej správy pozemkových úprav

Andrej Vašek, Ing.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-419

Jana Naďová
sekretárka riaditeľa odboru
Telefón: 59266-418
Fax: 59266-271

Jozef Bugár, Ing.
Telefón: 59266-420

Jana Dudová, Ing.
Telefón: 59266-483

Pavlína Jackuliaková, Ing.
Telefón: 59266-495

Richard Lazúr, Mgr.
Telefón: 59266-193

Zuzana Longauerová, Mgr.
Telefón: 59266-416

Daniela Sláviková, Ing.
Telefón: 59266-484

Ľubomír Suchý, Ing.
Telefón: 59266-421

Monika Šimková, Ing.
Telefón: 59266-445

Milan Šoltes, JUDr.
Telefón: 59266-482

Dana Trinksová, Ing.
Telefón: 59266-499

3020 Odbor metodiky pozemkových úprav

Jozef Šimko, Ing.
poverený vykon. funkcie riaditeľa
Telefón: 59266-186

Lenka Hrnčiarová, JUDr.
Telefón: 59266-410

Zuzana Klikušovská, Mgr.
Telefón: 59266-492

Andrea Schwarzová, Ing.
Telefón: 59266-491


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood