Facebook Statistics
Značka Kvality

Kontakty podľa sekcií

Úsek ministra

Richard Takáč, Ing.
minister
[email protected]
Telefón: 59266-241

010 ŠTÁTNY TAJOMNÍK

Vladimír Vnuk, Ing.
štátny tajomník
Telefón: 59266-481

Jozef Smatana, Ing.
štátny tajomník
Telefón: 59266-498

100 KANCELÁRIA MINISTRA

Michaela Hrubý, Mag. rer. soc. oec.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľky KM
Telefón: 59266-302

140 Odbor komunikácie

Pavel Machava, Mgr.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-309

160 Odbor vládnej a parlamentnej agendy

Andrea Egyedová, Ing., PhD.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-300

170 Odbor zahraničnej koordinácie

Iveta Sampani Homolová, Mgr.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-298

Simona Hlinková, Mgr.
asistentka
Telefón: 59266-293

020 SEKCIA KONTROLY A OBCHODNÉHO DOZORU

Linda Mészárosová, Ing.
generálna riaditeľka
Telefón: 59266-354

Elena Polčicová
asistentka
Telefón: 59266-355

024 Odbor finančnej kontroly na mieste a obchodného dozoru

Janette Gálisová, Ing.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-468

025 Odbor kontroly štátnej správy, správneho konania, petícií a sťažností

Karol Kotus, JUDr. Ing.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-130

030 Oddelenie krízového riadenia

Michaela Hricková, Ing.
vedúca oddelenia
Telefón: 52961-769, 59266-158

070 Útvar vnútorného auditu

Peter Ďuračka, Ing.
riaditeľ útvaru
Telefón: 59266-534

200 Generálny tajomník služobného úradu

Kristína Vavríková, JUDr.
generálna tajomníčka služobného úradu
Telefón: 59266-246

201 Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu

Mária Mečárová, Ing.
riaditeľka kancelárie GTSÚ
Telefón: 59266-244

210 Osobný úrad

Eva Schwarczová, JUDr.
riaditeľka osobného úradu
Telefón: 59266-204

Zuzana Hinczová
asistentka
Telefón: 59266-205

230 Odbor príslušného orgánu k platobnej agentúre

Vincent Danko, Mgr.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-503

240 Odbor hospodárskej správy a služieb

Vladimír Tománek, PhDr.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľa
Telefón: 59266-163

Janka Filová
sekretárka riaditeľa odboru
Telefón: 59266-162
Fax: 59266-161

241 Oddelenie správy majetku štátu a investícií

Katarína Drozdová, Ing.
vedúca oddelenia
Telefón: 59266-145

242 Oddelenie prevádzky a registratúry

Petra Bohunová, Ing.
vedúca oddelenia
Telefón: 59266-166

250 Odbor organizačný

Stanislava Kovaničová, Ing.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-486

260 Odbor verejného obstarávania

Viera Kunová, Mgr.
poverená vykonávaním funkcie riaditeľky
Telefón: 59266-209

270 Útvar rezortnej informatiky

Ján Prišegem, Ing.
generálny riaditeľ
Telefón: 59266-178

Adriana Minarovičová
asistentka
Telefón: 59266-120

275 Odbor stratégie a implementácie IT

Pavol Horváth, Ing.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľa
Telefón: 59266-131

276 Odbor prevádzky IT a kybernetickej bezpečnosti

Petra Hudáková, Ing.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľky
Telefón: 59266-121

281 Odbor riadenia a kontroly technickej pomoci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka

Petra Benková, Mgr.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-320

300 SEKCIA ROZPOČTU A FINANCOVANIA

Veronika Balážová, Ing.
generálna riaditeľka
Telefón: 59266-254

Zuzana Spechtenhauserová
asistentka
Telefón: 59266-253

310 Odbor riadenia poľnohospodárskych fondov EÚ

Dagmar Moravčíková, Ing.
poverená vykonávaním funkcie riaditeľky
Telefón: 59266-218

320 Odbor rozpočtu a záverečného účtu

Lillian Šánerová, Ing.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-225

Hilda Baránková
sekretárka riaditeľky odboru
Telefón: 59266-224

330 Finančný odbor

Viera Mrvová, Mgr.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-139

Ľubica Vaniherová
sekretárka riaditeľky odboru
Telefón: 59266-138

340 Odbor štátnych podpôr a technickej pomoci programov EÚ

Peter Bajtoš, Ing.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-316

350 Odbor finančných nástrojov

Zsolt Nyitrai, Ing.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľa
Telefón: 59266-268

400 SEKCIA LEGISLATÍVY

Tibor Hlinka, Mgr. PhD.
generálny riaditeľ
Telefón: 59266-364

Martina Rebrová
sekretárka
Telefón: 52921-239, 59266-366
Fax: 59266-367

410 Odbor legislatívy

Oľga Bosáková, Mgr.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľky
Telefón: 59266-406

420 Odbor právny

Martina Hátašová, JUDr.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-426

500 SEKCIA POĽNOHOSPODÁRSTVA

Jana Vargová, Ing. PhD.
generálna riaditeľka
Telefón: 59266-350

Tímea Vámošová
sekretárka gen. riad.
Telefón: 59266-351

510 Odbor rastlinnej výroby

Juraj Pénzeš, Ing.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-360

520 Odbor živočíšnej výroby

Peter Juhász, Ing.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-549

600 SEKCIA ROZVOJA VIDIEKA A PRIAMYCH PLATIEB

Dušan Gábor, PaedDr.PhD.
generálny riaditeľ
Telefón: 59266-540

Judita Opálková
sekretárka generálneho riaditeľa
Telefón: 59266-541

6111 Oddelenie projektových podpôr

Ingrid Kociánová, Mgr.
vedúca oddelenia
Telefón: 58317-192, 59266-513

6112 Oddelenie koordinácie programov

Denisa Lániková, Mgr. PhD.
pov. vykonávaním funkcie vedúcej
Telefón: 59266-319

620 Odbor neprojektových podpôr

Rudolf Trebatický, Ing.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-434

640 Odbor priamych platieb a správnych činností

Hedviga Porubská, Mgr.
poverená vykonávaním funkcie riaditeľky
Telefón: 59266-216

670 Odbor Programu Rybné hospodárstvo

Igor Rašla, Ing.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľa
Telefón: 59266-278

Iveta Navrátilová
sekretárka
Telefón: 59266-279

671 Oddelenie metodiky a riadenia Programu Rybné hospodárstvo

Vladimír Mitrik, PhDr. Ing. PhD.
pov. vyk. funkcie vedúceho oddelenia
Telefón: 59266-399

672 Oddelenie posudzovania a implementácie projektov Programu Rybné hospodárstvo

Vladimíra Nemergutová, Ing.
poverená vyk. funkcie vedúcej oddelenia
Telefón: 59266-274

700 SEKCIA LESNÉHO HOSPODÁRSTVA A SPRACOVANIA DREVA

Pavel Toma, Ing.
pov. vyk. funkcie generálneho riaditeľa
Telefón: 59266-530

Silvia Sármányová
sekretariát
Telefón: 59266-522

710 Odbor lesníckej politiky a ekonomiky lesného hospodárstva

Alexander Čarný, Ing.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-518

720 Odbor štátnej správy lesného hospodárstva

Pavol László, Ing.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-523

740 Oddelenie poľovníctva

Bibiana Kapustová, Ing.
vedúca oddelenia
Telefón: 59266-526

760 Oddelenie spracovania dreva

Pavol Harmaniak, Ing.
vedúci oddelenia
Telefón: 59266-525

770 Oddelenie správnych konaní a opravných prostriedkov

Jozef Fekete, Ing. PhD.
vedúci oddelenia
Telefón: 59266-529

800 SEKCIA POTRAVINÁRSTVA A OBCHODU

Ivan Višňovský, Ing.
generálny riaditeľ
Telefón: 59266-567

810 Odbor bezpečnosti potravín a výživy

Katarína Fašiangová, Ing. PhD.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľky
Telefón: 59266-545

820 Odbor potravinárstva

Denisa Petrakovičová, Ing.
poverená vykonávaním funkcie riaditeľky
Telefón: 59266-558

830 Odbor obchodu

Bianka Kuštárová, Ing.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľky
Telefón: 59266-373

900 SEKCIA STRATÉGIÍ, ANALÝZ A PRIEREZOVÝCH ČINNNOSTÍ

Elena Závacká, Ing.
pov. vyk. funkcie generálnej riaditeľky
Telefón: 59266-344

Marta Pavlíková
asistentka
Telefón: 59266-345

902 Inštitút pôdohospodárskej politiky

Mário Juliny, Ing.
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa
Telefón: 59266-336

910 Odbor rezortnej štatistiky a ISPÚ

Zoltán Pap, Ing.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-440

920 Odbor agropotravinárskeho trhu a analýz

Slávka Krížová, RNDr.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-456

930 Odbor stratégií a prierezových činností

Adriána Falťanová, PhDr.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľky
Telefón: 59266-500

2000 SLOVENSKÁ LESNÍCKO-DREVÁRSKA INŠPEKCIA (vo Zvolene)

Miloš Kravár, Mgr.
riaditeľ
Telefón: 02/59266-305

2001 Oddelenie inšpekčnej činnosti

Jozef Jurkemík, Ing.
vedúci oddelenia
Telefón: 02/59266-374

Judita Džadoňová, Ing.
inšpektorka
Telefón: 02/59266-376

Eva Hušťáková, Ing.
inšpektor
Telefón: 59266-521

Zuzana Koštová, Ing.
inšpektorka
Telefón: 02/59266-380

Milan Kučera Ing.
inšpektor
Telefón: 02/59266-381

Jana Mesíková, Ing.
inšpektorka
Telefón: 02/59266-472

Dávid Novický, Ing.
inšpektor
Telefón: 02/59266-384

Michal Petráš, Ing.
inšpektor
Telefón: 02/59266-385

Blažej Seman, PhD.Ing.
inšpektor
Telefón: 02/59266-387

Ivan Sitár, Ing.
inšpektor
Telefón: 02/59266-388

Rastislav Smutný, Ing.
inšpektor
Telefón: 02/59266-389

Samuel Šimo-Svrček, Ing., PhD.
inšpektor
Telefón: 02/59266-390

Ondrej Šurkovský, Ing., PhD.
inšpektor
Telefón: 02/59266-392

Jozef Tvrdošínsky, Ing.
inšpektor
Telefón: 02/59266-393

2002 Metodicko-právne oddelenie

Martin Kicko, Ing.
vedúci oddelenia
Telefón: 02/59266-411

3000 SEKCIA POZEMKOVÝCH ÚPRAV

Peter Straňák, Ing.
generálny riaditeľ
Telefón: 59266-200

Viktória Simon
asistentka
Telefón: 59266-199

3010 Odbor riadenia štátnej správy pozemkových úprav

Milan Šoltes, JUDr.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľa
Telefón: 59266-482

Jana Naďová
sekretárka riaditeľa odboru
Telefón: 59266-418
Fax: 59266-271

3020 Odbor metodiky pozemkových úprav

Andrej Vašek, Ing.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-419

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood