Facebook Statistics
Značka Kvality

Situačná a výhľadová správa - Krmivá

27-02-2023
Foto: Situačná a výhľadová správa - KrmiváDňa 27. 02. 2023 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Krmivá. Poskytuje aktuálne informácie o regulačnej politike trhu, o výrobe, dopyte, ponuke, cenách, zahraničnom obchode a spotrebe priemyselných krmív a kŕmnych zmesí na Slovensku k 30. 6. 2022. Hlavnou časťou správy je hmotná bilancia krmív a kŕmnych zmesí.

Situačná a výhľadová správa - Olejniny

23-01-2023
Foto: Situačná a výhľadová správa - OlejninyDňa 23.01.2023 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Olejniny. Poskytuje aktuálne informácie o regulačnej politike trhu, situácii na trhu s jednotlivými olejninami a ich podiele na celkovej produkcii olejnín. Uvádza údaje o celkovej ponuke, zahraničnom obchode, cenovom vývoji a spotrebe. Hlavnou časťou správy sú hmotné bilancie olejnín spolu, repky, slnečnice, sóje, horčice, maku a ľanu olejného.

Situačná a výhľadová správa - Vinič hroznorodý, hroznové víno

18-01-2023
Foto: Situačná a výhľadová správa - Vinič hroznorodý, hroznové vínoDňa 18. 01. 2023 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Vinič hroznorodý, hroznové víno. Prezentuje aktuálne informácie o regulačnej politike trhu, vinohradoch, pestovaní viniča hroznorodého a situácii na trhu s vínom. Uvádza produkciu, zahraničný obchod, ceny, použitie a bilanciu vína. Poskytuje informácie o spotrebe vína a o situácii s vínom vo svete a v EÚ.

Brány Múzea vo Svätom Antone budú otvorené aj počas vianočných prázdnin

22-12-2022
Foto: Brány Múzea vo Svätom Antone budú otvorené aj počas vianočných prázdninPoľovnícke múzeum v historickom kaštieli z 18. storočia neďaleko Banskej Štiavnice bude pre návštevníkov otvorené aj počas vianočných prázdnin vždy od 9:00 do 15:00 hod. s výnimkou 24. – 26. 12. 2022 a 1. – 2. 1. a 8.1.2023. Agrorezort, ako gestor múzea, pozýva širokú verejnosť na návštevu jednej z našich najkrajších a najromantickejších národných kultúrnych pamiatok.

Situačná a výhľadová správa - Zemiaky

15-12-2022
Foto: Situačná a výhľadová správa - ZemiakyDňa 15. 12. 2022 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Zemiaky. Prezentuje aktuálne informácie o regulačnej politike trhu SR a EÚ, pestovateľských plochách zemiakov, produkcii, celkovej ponuke, dopyte po zemiakoch, cenovom vývoji a zahraničnom obchode v hospodárskom roku 2021-22. Zároveň poskytuje odhad vývoja hlavných bilančných ukazovateľov v roku 2022-23. Súčasťou správy je hmotná bilancia zemiakov.

Situačná a výhľadová správa Ovocie a zelenina

21-11-2022
Foto: Situačná a výhľadová správa Ovocie a zeleninaDňa 16.11.2022 bola zverejnení situačná a výhľadová správa Ovocia a zelenina. Predkladá aktuálne informácie o regulačnej politike trhu s ovocím a zeleninou. Uvádza údaje o pestovaní ovocia a zeleniny, spotrebe ovocia a zeleniny a o ich ponuke a použití. Súčasťou správy sú ceny výrobcov ovocia a zeleniny a ceny vo veľkoobchodoch. Obsahuje údaje o zahraničnom obchode s ovocím a zeleninou a poskytuje informácie o situácii s ovocím a zeleninou v EÚ a vo svete.

Situačná a výhľadová správa Strukoviny

10-11-2022
Foto: Situačná a výhľadová správa StrukovinyDňa 10. 11. 2022 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Strukoviny. Poskytuje informácie o regulačnej politike trhu SR a EÚ, pestovateľských plochách jedlých a kŕmnych strukovín, produkcii, celkovej ponuke, dopyte po strukovinách, cenovom vývoji a zahraničnom obchode. Hlavnou časťou správy sú hmotné bilancie strukovín spolu, hrachu siateho (jedlý a kŕmny hrach spolu), šošovice, fazule, kŕmnych a jedlých strukovín. Zároveň poskytuje informácie o výmere a produkcií proteínových plodín v EÚ a hlavných druhov vo svete.

Sebestačnosť agropotravinárskych komodít

03-11-2022
Foto: Sebestačnosť agropotravinárskych komodítSlovenská republika má produkčný potenciál na zabezpečenie dostatočnej surovinovej základne viacerých agropotravinárskych komodít, no pri mnohých komoditách nedosahuje žiadúcu úroveň a pri niektorých postupne klesá. Príkladom sú bravčové mäso, ovocie mierneho pásma, zelenina.


Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2021

03-11-2022
Foto: Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2021Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike (tzv. Zelená správa) poskytuje komplexný obraz o vývoji poľnohospodárstva a potravinárstva v SR - o agropotravinárskom trhu, o potravinovej bezpečnosti, ekonomicko-finančnej situácii podnikateľských subjektov pôsobiacich v agropotravinárskom komplexe SR, o technickej úrovni agropotravinárskeho komplexu a o poľnohospodárstve a potravinárstve krajín EÚ. Od roku 2022 vypracováva Zelenú správu odbor Agropotravinárskeho trhu a analýz, MPRV SR.

Kalkulačka na výpočet pomoci určenej na kompenzáciu sucha prostredníctvom živočíšnej výroby

13-10-2022
Foto: Kalkulačka na výpočet pomoci určenej na kompenzáciu sucha prostredníctvom živočíšnej výrobyMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) pristúpilo k cielenej kompenzácii sucha prostredníctvom živočíšnej výroby v celkovej výške 50 miliónov EUR. Pomôže tak pestovateľom objemových krmív a v konečnom dôsledku aj spotrebiteľom vo výslednej cene mlieka a mäsa. Ide o historicky prvý prípad kompenzácie sucha, ktorá sa bude vyplácať ešte v tom istom roku, ako sucho negatívne ovplyvnilo úrodu.

Od budúceho roka vznikne nová vzdelávacia inštitúcia pre pôdohospodárov

22-09-2022
Foto: Od budúceho roka vznikne nová vzdelávacia inštitúcia pre pôdohospodárovZlúčením dvoch vzdelávacích inštitúcií v gescii Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), Agroinštitútu, š. p. a Agentúry pre rozvoj vidieka (ARVI), vznikne od budúceho roka nový Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií (IZPI). Dôvodom a cieľom vzniku IZPI je zefektívniť a zrýchliť zavádzanie inovácií do pôdohospodárskej praxe.

Agrorezort spúšťa monitoring škôd spôsobených zverou poľnohospodárom

08-08-2022
Zdroj foto: ilustračné/TASRPoľnohospodári už môžu nahlasovať škody, ktoré im každoročne spôsobuje zver. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) spustilo elektronický dotazník a získané údaje budú základom pre vypracovanie Strategického plánu, ktorý bude komplexne riešiť túto problematiku.