Facebook Statistics
Značka Kvality

Situačná a výhľadová správa - Strukoviny

31-10-2023
Foto: Situačná a výhľadová správa - StrukovinyDňa 31. 10. 2023 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Strukoviny. Poskytuje informácie o regulačnej politike trhu SR a EÚ, pestovateľských plochách jedlých a kŕmnych strukovín, produkcii, celkovej ponuke, dopyte po strukovinách, cenovom vývoji a zahraničnom obchode. Hlavnou časťou správy sú hmotné bilancie strukovín spolu, hrachu siateho (jedlý a kŕmny hrach spolu), šošovice, fazule, kŕmnych a jedlých strukovín. Zároveň poskytuje informácie o výmere a produkcií proteínových plodín v EÚ a hlavných druhov vo svete.Situačná a výhľadová správa - Obilniny

31-10-2023
Foto: Situačná a výhľadová správa - ObilninyDňa 31. 10. 2023 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Obilniny. Poskytuje analýzu trhu obilnín v Slovenskej republike vrátane bilancií ponuky a dopytu jednotlivých obilnín za hospodársky rok 2022-2023. Obsahuje údaje o osevných a zberových plochách, priemernej hektárovej úrode, produkcii, stave zásob, spotrebe a zahraničnom obchode. Mapuje vývoj priemerných cien, objem výroby mlynských výrobkov, odbytové ceny mlynárskych a pekárenských výrobkov.Dedinou roka 2023 je kysucká obec Korňa

14-09-2023
zdroj: SAŽPJedinečná poloha umocnená unikátnymi odľahlými osadami, mariánske pútnické miesto Živčáková, náučný chodník Bylinková lekáreň aj obecná včelnica. Kysucká obec Korňa sa právom stala Dedinou roka 2023. Predurčili ju k tomu nielen prírodné zaujímavosti, ale aj aktivity, ktoré obec realizuje v rámci rozvoja cestovného ruchu. Vyhlasovateľmi národného ocenenia Dedina roka sú od roku 2001 Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je partnerom a členom hodnotiacej komisie.

Plán rodovej rovnosti pre roky 2023-2027

01-08-2023
Dňa 27. júla 2023 bol vedením MPRV SR schválený Plán rodovej rovnosti pre roky 2023-2027, ktorý sa zaoberá politikou rovnakého zaobchádzania, rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti pre všetkých zamestnancov a zamestnankyne MPRV SR a zahŕňa aj plán úloh v danej oblasti na roky 2023-2027.


Situačná a výhľadová správa - Jatočné ošípané

25-07-2023
Foto: Situačná a výhľadová správa - Jatočné ošípanéDňa 25.7.2023 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Jatočné ošípané. Poskytuje aktuálne informácie o regulačnej politike trhu, početných stavov ošípaných, úžitkovosti, o dopyte, ponuke, cenách, zahraničnom obchode a spotrebe bravčového mäsa na Slovensku k 31. 12. 2022. Hlavnou časťou správy je hmotná bilancia bravčového mäsa.Situačná a výhľadová správa - Jatočný hovädzí dobytok a jatočné teľatá

25-07-2023
Foto: Situačná a výhľadová správa - Jatočný hovädzí dobytok a jatočné teľatáDňa 25.7.2023 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Jatočný hovädzí dobytok a jatočné teľatá. Poskytuje aktuálne informácie o regulačnej politike trhu, početných stavoch HD, úžitkovosti, o dopyte, ponuke, cenách, zahraničnom obchode a spotrebe hovädzieho a teľacieho mäsa na Slovensku k 31. 12. 2022. Hlavnou časťou správy je hmotná bilancia hovädzieho a teľacieho mäsa.Situačná a výhľadová správa - Ovce

25-07-2023
Foto: Situačná a výhľadová správa - OvceDňa 25.7.2023 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Ovce. Poskytuje aktuálne informácie o regulačnej politike trhu, početných stavoch oviec, úžitkovosti, o dopyte, ponuke, cenách, zahraničnom obchode a spotrebe ovčieho mäsa, mlieka a vlny na Slovensku k 31.12.2022. Hlavnou časťou správy je hmotná bilancia ovčieho mäsa.Situačná a výhľadová správa - Kozy

25-07-2023
Foto: Situačná a výhľadová správa - KozyDňa 25.7.2023 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Kozy. Poskytuje aktuálne informácie o regulačnej politike trhu, početných stavoch kôz, úžitkovosti, o dopyte, ponuke, cenách, zahraničnom obchode a spotrebe kozieho mäsa na Slovensku k 31.12.2022. Hlavnou časťou správy je hmotná bilancia kozieho mäsa.Situačná a výhľadová správa - Hydina a vajcia

24-07-2023
Foto: Situačná a výhľadová správa - Hydina a vajciaDňa 24.7.2023 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Hydina a vajcia. Poskytuje informácie o regulačnej politike trhu, početných stavoch hydiny, produkcií jatočnej hydiny, hydinového mäsa a hydinových vajec k 31. 12. 2022. Súčasťou správy sú hmotné bilancie ponuky a dopytu po hydinovom mäse a konzumných vajciach s výhľadom bilančných ukazovateľov pre rok 2023 a informácie o situácii s hydinou a vajcami v EÚ.


Agrorezort ocenil víťazné projekty súťaže ,,Inovatívny pôdohospodár"

23-06-2023
Foto: Agrorezort ocenil víťazné projekty súťaže ,,Inovatívny pôdohospodár"V rámci 30. ročníka celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl MLADÝ TVORCA 2023 na NÁRODNOM VÝSTAVISKU agrokomplex v Nitre ocenili víťazné projekty súťaže ,,Inovatívny pôdohospodár", ktorú vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) pre žiakov pôdohospodárskych stredných odborných škôl. Víťazné projekty preukázali, že na stredných lesníckych, poľnohospodárskych a potravinárskych školách máme kreatívnych študentov, ktorí môžu byť inšpiráciou nielen pre spolužiakov, či záujemcov o štúdium pôdohospodárskych odborov, ale aj pre prax.

Situačná a výhľadová správa - Mlieko

19-06-2023
Foto: Situačná a výhľadová správa - MliekoDňa 19.06.2023 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Mlieko. Poskytuje aktuálne informácie o regulačnej a podpornej politike trhu, počte dojníc, úžitkovosti, množstve vyrobeného mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku, o dopyte, ponuke, cenách, zahraničnom obchode a spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov k 31. 12. 2022. Hlavnou časťou správy sú hmotné bilancie surového kravského mlieka, prírodných syrov, sušeného odtučneného mlieka a masla.

Verejný odpočet organizácií MPRV SR

22-05-2023
Foto: Verejný odpočet organizácií MPRV SRMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) informuje o konaní verejného odpočtu rezortných organizácií za rok 2022. Ide o príspevkové a rozpočtové inštitúcie v gescii MPRV SR.

Situačná a výhľadová správa - Krmivá

27-02-2023
Foto: Situačná a výhľadová správa - KrmiváDňa 27. 02. 2023 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Krmivá. Poskytuje aktuálne informácie o regulačnej politike trhu, o výrobe, dopyte, ponuke, cenách, zahraničnom obchode a spotrebe priemyselných krmív a kŕmnych zmesí na Slovensku k 30. 6. 2022. Hlavnou časťou správy je hmotná bilancia krmív a kŕmnych zmesí.
Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood