Facebook Statistics
Značka Kvality

REZORTNÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ZABEZPEČENÉ MPRV SR

 

MPRV SR zabezpečuje štátne štatistické zisťovania na základe zákona č. 292/2020 Z. z. "VYHLÁŠKA Štatistického úradu Slovenskej republiky z 23. októbra 2020, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023" v znení neskorších predpisov. Zoznam štátnych štatistických zisťovaní a štatistických formulárov, ktorých zber a spracovanie zabezpečuje MPRV SR priamo alebo cez podriadené organizácie MPRV SR je uvedený v prílohe č.2 tohto zákona. Údaje sa spracovávajú a ich dôvernosť je zabezpečená v súlade so zákonom  č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

Zoznam štátnych štatistických zisťovaní a štatistických formulárov, ich tlačová podoba, periodicita zberu, prístup k elektronickým formulárom, kalendár zverejnenia výsledkov a prístup k výstupným zostavám tých štatistických zisťovaní, ktorých zber a spracovanie zabezpečuje MPRV SR priamo cez Odbor rezortnej štatistiky a ISPÚ je uvedené nižšie na tejto stránke.

Zoznam štátnych štatistických zisťovaní a štatistických formulárov, ich tlačová podoba, prístup k elektronickým formulárom, periodicita zberu, kalendár zverejnenia výsledkov a prístup k výstupným zostavám tých štatistických zisťovaní, ktorých zber a spracovanie pre MPRV SR zabezpečuje podriadená organizácia MPRV SR Národné lesnícke centrum je prístupný kliknutím na nasledujúci odkaz: Štátne štatistické zisťovania zabezpečené cez NLC.

Zoznam štátnych štatistických zisťovaní a štatistických formulárov, ich tlačová podoba, periodicita zberu, kalendár zverejnenia výsledkov a prístup k výstupným zostavám tých štatistických zisťovaní, ktorých zber a spracovanie pre MPRV SR zabezpečuje podriadená organizácia MPRV SR Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky je prístupný kliknutím na nasledujúci odkaz: Štátne štatistické zisťovania zabezpečené cez ÚKSUP.

Zoznam štátnych štatistických zisťovaní a štatistických formulárov, ktorých zber a spracovanie zabezpečuje MPRV SR priamo cez Odbor rezortnej štatistiky a ISPÚ

ML (MPRV SR) 6-12

Mesačný výkaz o nákupe mlieka a smotany a výrobe mliečnych výrobkov

Mesačný zber

►Stiahnuť ŠF

►Elektronický ŠF

►Výsledky zberu

Výsledky zberu sú zverejnené 23 dní po sledovanom období

VOH (MPRV SR) 7-12

Mesačný výkaz o výrobe, odbyte a súhrnnej ponuke jatočnej hydiny a konzumných vajec

Mesačný zber

►Stiahnuť ŠF

►Elektronický ŠF

►Výsledky zberu

Výsledky zberu sú zverejnené 33 dní po sledovanom období

LIAH (MPRV SR) 1-12

Mesačný výkaz o liahnutí, násadových vajciach a jednodňovej hydine

Mesačný zber

►Stiahnuť ŠF

►Elektronický ŠF

►Výsledky zberu

Výsledky zberu sú zverejnené 33 dní po sledovanom období


Mäso (MPRV SR) 1-12

Mesačný výkaz o zabití jatočných zvierat, hodnote ich nákupu podľa tried kvality, o bilancii mäsa na kosti a výrobkov z mäsa

Mesačný zber

►Stiahnuť ŠF

►Elektronický ŠF

►Výsledky zberu

Výsledky zberu sú zverejnené 33 dní po sledovanom období

OB (MPRV SR) 9-12

Mesačný výkaz o zdrojoch, predaji a použití obilnín

Mesačný zber

►Stiahnuť ŠF

►Elektronický ŠF

►Výsledky zberu

Výsledky zberu sú zverejnené 33 dní po sledovanom období

FCMIZ (MPRV SR) 1-12

Mesačný výkaz o fondoch cukru, melasy a izoglukózy

Mesačný zber

►Stiahnuť ŠF

►Elektronický ŠF

►Výsledky zberu

Výsledky zberu sú zverejnené 20 dní po sledovanom období

Sklad (MPRV SR) 1-04

Štvrťročný výkaz o bilancii tovarov uskladnených vo verejnom sklade

Štvrťročný zber

►Stiahnuť ŠF

►Elektronický ŠF

►Výsledky zberu

Výsledky zberu sú zverejnené 33 dní po sledovanom období

LB (MPRV SR) 1-04

Štvrťročný výkaz o bilancii surového liehu

Štvrťročný zber

►Stiahnuť ŠF

►Elektronický ŠF

►Výsledky zberu

Výsledky zberu sú zverejnené 40 dní po sledovanom období

LB (MPRV SR) 2-04

Štvrťročný výkaz o bilancii rafinovaného liehu

Štvrťročný zber

►Stiahnuť ŠF

►Elektronický ŠF

►Výsledky zberu

Výsledky zberu sú zverejnené 40 dní po sledovanom období

LB (MPRV SR) 3-04

Štvrťročný výkaz o bilancii liehovín

Štvrťročný zber

►Stiahnuť ŠF

►Elektronický ŠF

►Výsledky zberu

Výsledky zberu sú zverejnené 40 dní po sledovanom období

LB (MPRV SR) 4-04

Štvrťročný výkaz o bilancii destilátov

Štvrťročný zber

►Stiahnuť ŠF

►Elektronický ŠF

►Výsledky zberu

Výsledky zberu sú zverejnené 40 dní po sledovanom období

KRMZ (MPRV SR) 1-04

Štvrťročný výkaz o výrobe kompletných kŕmnych zmesí a spotrebe surovín pri ich výrobe

Štvrťročný zber

►Stiahnuť ŠF

►Elektronický ŠF

►Výsledky zberu

Výsledky zberu sú zverejnené 40 dní po sledovanom období

Ryby (MPRV SR) 1-04

Štvrťročný výkaz o spracovaní produktov rybolovu a akvakultúry

Štvrťročný zber

►Stiahnuť ŠF

►Elektronický ŠF

►Výsledky zberu

Výsledky zberu sú zverejnené 40 dní po sledovanom období

OBCHOD (MPRV SR) 1-04

Štvrťročný výkaz o nákupe a predaji mlieka, mliečnych výrobkov, mäsa, hydiny, vajec, olejov, tukov a vína

Štvrťročný zber

►Stiahnuť ŠF

►Elektronický ŠF

►Výsledky zberu

Výsledky zberu sú zverejnené 45 dní po sledovanom období

ODV (MPRV SR) 7-02

Polročný výkaz o pohybe výrobkov

Polročný zber

►Stiahnuť ŠF

►Elektronický ŠF

►Výsledky zberu

Výsledky zberu sú zverejnené 40 dní po sledovanom období

ML (MPRV SR) 6-01

Ročný výkaz o produkcii a využití mlieka v mliekarňach

Ročný zber

►Stiahnuť ŠF

►Elektronický ŠF

►Výsledky zberu

Výsledky zberu sú zverejnené 40 dní po sledovanom období


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood