Facebook Statistics

Zmluvy

Stanoviská k ďalšej zmluve s firmou ATelier s.r.o. a zmluve s firmou IRI AGROFOREST a.s.

23-09-2010
Minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Zsolt Simon pri kontrole zmlúv z predchádzajúceho vládneho obdobia objavil ďalšie pochybné zmluvy...
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood