Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Výkladový slovník EÚ

Výkladový slovník pojmov súvisiacich so spoločnou poľnohospodárskou politikou Európskej únie.

Slovník obsahuje stručný výklad odborných termínov z oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky spracovaný a permanentne aktualizovaný podľa oficiálnych dokumentov EÚ a SR.

Legend