Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo www.mpsr.sk spĺňa ustanovenia dané Výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a s ním súvisiacimi prílohami.

Webové sídlo je pravidelne validované službou W3C pre HTML a pre CSS.

Stránky boli vytvorené s maximálnym ohľadom na prístupnosť pre slabozrakých a nevidiacich a sú validované TAW3.

 

Správca obsahu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

Technický prevádzkovateľ:

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická č. 4
949 01 Nitra