Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Podateľňa

Dôležitý oznam! Opatrenia MPRV SR proti šíreniu koronavírusu!

V nadväznosti na preventívne opatrenia, súvisiace so zamedzením šírenia koronavírusu (COVID-19), prijalo od dnešného dňa MPRV SR interné opatrenia.

Vstup do budov MPRV SR je povolený len s rúškom.

Podateľňa

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

prízemie č. dv. 51

úradné hodiny:
pondelok - piatok
  8:00 - 11:30
12:30 - 15:30