Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Podateľňa

Dôležitý oznam! Opatrenia MPRV SR proti šíreniu koronavírusu!

V nadväznosti na preventívne opatrenia, súvisiace so zamedzením šírenia koronavírusu (COVID-19), prijalo od dnešného dňa MPRV SR interné opatrenia.

Vstup do budov MPRV SR je povolený len s rúškom.

Podateľňa

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

prízemie č. dv. 51

Úradné hodiny podateľne MPRV SR :

pondelok – piatok:   7,30 – 11,30 h
  12,30 – 14,30 h
obedná prestávka: 11,30 – 12,15 h