Facebook Statistics
Značka Kvality

Podateľňa

Podateľňa

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
e-mail: [email protected]

prízemie č. dv. 51

Úradné hodiny podateľne MPRV SR :

pondelok – piatok:   7,30 – 11,30 h
  12,30 – 15,00 h
obedná prestávka: 11,30 – 12,15 h

 

Podateľňa na elektronické doručovanie do schránky ÚPVS slovensko.sk

https://podatelna.gov.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prijíma elektronické zásielky v dátových formátoch v zmysle Výnosu č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy: PDF, TXT, ODT, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, XLS, XLSX, ODS a PPTX.


 

 

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood