Facebook Statistics
Značka Kvality

Štatistické formuláre štátnych štatistických zisťovaní vykonaných Odborom rezortnej štatistiky a ISPÚ - MPRV SR

Stiahnite výkaz vo formáte PDF

rok ML (MPRV SR) 6-12 VOH (MPRV SR) 7-12 LIAH (MPRV SR) 1-12 Mäso (MPRV SR) 1-12 OB (MPRV SR) 9-12 FCMIZ (MPRV SR) 1-12 Sklad (MPRV SR) 1-04 LB (MPRV SR) 1-04 LB (MPRV SR) 2-04 LB (MPRV SR) 3-04 LB (MPRV SR) 4-04 KRMZ (MPRV SR) 1-04 Ryby (MPRV SR) 1-04 OBCHOD (MPRV SR) 1-04 ODV (MPRV SR) 7-02 ML (MPRV SR) 6-01
2023    
2022
2021
2020

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)