Facebook Statistics

800 SEKCIA POTRAVINÁRSTVA A OBCHODU

Jaroslav Remža, Ing., PhD.
pov. vyk. funkcie generálneho riaditeľa
Miestnosť: 702/C,7.p.
Telefón: 59266-567

Marcela Gábrišová
sekretárka
Miestnosť: 702/C,7.p.
Telefón: 59266-566

810 Odbor bezpečnosti potravín a výživy

Marica Kuzmiak Theiszová, Ing., PhD.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 709/C,7.p.
Telefón: 59266-559

Jarmila Demovičová
sekretárka riad. odboru
Miestnosť: 730/b.B,7.p.
Telefón: 59266-572

Ľubica Hózová, Ing.
Miestnosť: 704/b.C,7.p.
Telefón: 59266-564

Katarína Janeková, Ing.
Miestnosť: 704/b.C,7.p.
Telefón: 59266-568

Zuzana Kotrčová, Ing.
Miestnosť: 706/C,7.p.
Telefón: 59266-562

Katarína Kromerová, MUDr.
Miestnosť: 715/C,7.p.
Telefón: 59266-555

Michal Kunštek, Ing.
Miestnosť: 731/C, 7.p.
Telefón: 59266-570

Lucia Milec, Ing.
Miestnosť: 706/C,7.p.
Telefón: 59266-579

Zuzana Ševčíková, RNDr. PhD.
Miestnosť: 725/C,7.p.
Telefón: 59266-545

820 Odbor potravinárskej výroby

Martin Žaťko, JUDr.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 714/C,7.p.
Telefón: 59266-580

Ľubica Lacová
asistentka
Miestnosť: 712,7.p.
Telefón: 59266-556

Michal Moravčík, Ing. MBA
Miestnosť: 711/C,7.p.
Telefón: 59266-565

Eva Mrugová, Ing.
Miestnosť: 710/C, 7.p.
Telefón: 59266-578

Ján MVDr. Mačanga, PhD.
Miestnosť: 705/C,7.p.
Telefón: 59266-563

Denisa Petrakovičová, Ing.
Miestnosť: 716/C,7.p.
Telefón: 59266-558

Simona Sirotňáková, Ing.
Miestnosť: 727/C,7.p.
Telefón: 59266-543

830 Odbor obchodu

Jana Reváková, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 721/C,7.p.
Telefón: 59266-337

Zuzana Čižmárová, Ing.
Miestnosť: 722/C,7.p.
Telefón: 59266-291

Jaroslava Kadlicová, Ing.
Miestnosť: 718/C,7.p.
Telefón: 59266-297

Bianka Kuštárová, Ing.
Miestnosť: 719/C,7.p.
Telefón: 59266-373

Marek Ondruška, Ing.
Miestnosť: 722/C,7.p.
Telefón: 59266-289

Milan Pakši, Ing.
Miestnosť: 726/C,7.p.
Telefón: 59266-339

Nadežda Peťková, Ing.
Miestnosť: 724/C,7.p.
Telefón: 59266-364Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood