Facebook Statistics
Značka Kvality

800 SEKCIA POTRAVINÁRSTVA A OBCHODU

Ivan Višňovský, Ing.
pov. vykonávaním funkcie gen. riaditeľa
Telefón: 59266-567

Danica Korimová, Mgr.
asistentka
Telefón: 59266-566

810 Odbor bezpečnosti potravín a výživy

Katarína Fašiangová, Ing. PhD.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľky
Telefón: 59266-545

820 Odbor potravinárstva

Denisa Petrakovičová, Ing.
poverená vykonávaním funkcie riaditeľky
Telefón: 59266-558

830 Odbor obchodu

Bianka Kuštárová, Ing.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľky
Telefón: 59266-373


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood