Facebook Statistics
Značka Kvality


Všeobecné informácie

​Pracujte pre Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a buďte súčasťou európskeho systému bezpečnosti agropotravinového reťazca!

EFSA je jednou z európskych agentúr, ktoré poskytujú Európskej komisii nezávislé vedecké poradenstvo. Vysokokvalifikovaní odborníci a odborníčky EFSA tak svojou prácou prispievajú k ochrane obyvateľstva EÚ.

Prečítajte si viac  o cieľoch EFSA, jeho štruktúre, oblastiach, ktorým sa venuje či o príležitostiach v EFSA a o postupe výberu zamestnancov a zamestnankýň.

Chcete si prácu v EFSA vyskúšať na určité obdobie a svoje skúsenosti zúročiť v domovskej organizácii? V tom prípade vás bude zaujímať schéma Seconded National Experts.

Aktuálne otvorené pracovné pozície EFSA nájdete v Pracovné ponuky a výzvy   alebo na webovej stránke EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood