Facebook Statistics

Výzva EFSA na tender OC/EFSA/ENCO/2021/01 Developing, Organising and Delivering of Training Activities under the EFSA European Food Risk Assessment Fellowship Programme

17-12-2021
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vyhlásil tender OC/EFSA/ENCO/2021/01 Developing, Organising and Delivering of Training Activities under the EFSA European Food Risk Assessment Fellowship Programme

EFSA tender ("negotiated procurement procedure"- NP/EFSA/FIP/2021/01 - Literature screening and data extraction for exposure assessment of potential plasticisers

15-12-2021
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vyhlásil tender NP/EFSA/FIP/2021/01 - Literature screening and data extraction for exposure assessment of potential plasticisers

Nová grantová príležitosť: GP/EFSA/NUTRI/2021/01 Podpora úradu EFSA pri hodnotení bezpečnosti nových potravín a zdrojov živín

10-12-2021
EFSA vyhlásil novú grantovú výzvu GP/EFSA/NUTRI/2021/01 - Support to EFSA in the Safety Assessment of Novel Foods and Nutrient Sources, určenú pre organizácie členských štátov EÚ pôsobiace v oblastiach v rozsahu pôsobnosti EFSA.

Výzva v rámci Horizon Europe: neprenosné choroby súvisiace so stravou

08-12-2021
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vyhlásil výzvu zameranú na integrovaný systém dohľadu na prevenciu a zníženie neprenosných chorôb súvisiacich so stravou (NCD)

Grantová výzva EFSA: GP/EFSA/ENCO/2021/01 Výber hostiteľských lokalít a štipendistov pre EFSA's European Food Risk Assessment Fellowship (EU-FORA) Programme

26-11-2021
EFSA vyhlásil grantovú výzvu pre štipendijný program EU-FORA (GP/EFSA/ENCO/2021/01 - Selection of hosting sites and fellows for EFSA's European Food Risk Assessment Fellowship (EU-FORA) Programme).

Výzva na EFSA tender OC/EFSA/BIOCONTAM/2021/02 on "Microbiological Hazards Associated with the Use of Water in the Post-Harvest Handling and Processing Operations of Fresh and Frozen Fruits, Vegetables and Herbs (ffFVHs)"

19-11-2021
EFSA vypísala výzvu na tender OC/EFSA/BIOCONTAM/2021/02 on "Microbiological Hazards Associated with the Use of Water in the Post-Harvest Handling and Processing Operations of Fresh and Frozen Fruits, Vegetables and Herbs (ffFVHs)" ("Mikrobiologické nebezpečenstvá súvisiace s používaním vody pri manipulácii a spracovaní čerstvého a mrazeného ovocia, zeleniny a bylín po zbere (ffFVHs)").

Tender OC/EFSA/ED/2021/1 Development of Roadmaps for Action on: (a) Advancing the Environmental Risk Assessment of Chemicals for Insect Pollinators; (b) Applying OMICS and Bioinformatics Approaches

18-10-2021
EFSA práve zverejnil otvorenú výzvu na tender OC/EFSA/ED/2021/1 Development of Roadmaps for Action on: (a) Advancing the Environmental Risk Assessment of Chemicals for Insect Pollinators; (b) Applying OMICS and Bioinformatics Approaches, pozostávajúci z dvoch častí, na vypracovanie dvoch akčných plánov (roadmaps for action):

EFSA - Bezpečnosť cukrov: návrh vedeckého stanoviska otvorený pre verejnú konzultáciu

16-08-2021
Dovoľujeme si Vás informovať, že úrad EFSA zverejnil návrh vedeckého stanoviska k prípustnej hornej hranici príjmu cukrov v potrave.

Spolupráca s EFSA v oblasti kumulatívneho hodnotenia rizika prítomnosti pesticídov v strave

16-08-2021
​EFSA zverejnil výzvu na predkladanie návrhov na realizáciu grantu „Spolupráca s EFSA v oblasti kumulatívneho hodnotenia rizika z expozície pesticídov v strave“ - Ref GP / EFSA / PRES / 2021/02 (Cooperation with EFSA in the area of Cumulative Risk Assessment from dietary exposure to pesticides).

Zraniteľnosť bezpečnosti potravín a krmív v obehovom hospodárstve

27-07-2021
Nový projekt EFSA zameraný na riziká súvisiace s prechodom na cirkulárnu ekonomiku.

Výzva EFSA na zber vstupných dát do hodnotenia expozície potravinárskych enzýmov – VII. Výzva

26-07-2021
Foto: Výzva EFSA na zber vstupných dát do hodnotenia expozície potravinárskych enzýmov – VII. VýzvaPredmet výzvy: Degradácia laktózy v mlieku a spracovanie mliečnych výrobkov
Komplexná databáza spotreby potravín v súčasnosti neposkytuje dostatočné informácie na identifikáciu spotrebiteľov mliečnych výrobkov so zníženým obsahom laktózy.

Výzva EFSA pre zber dát relevantných pre posúdenie konverzného faktora kalcium-L-methylfolátu a glukosaminovej soli kyseliny (6S) -5- ethyltetrahydrolistovej na ekvivalent folátu v potravinách

26-07-2021
Foto: Výzva EFSA pre zber dát relevantných pre posúdenie konverzného faktora kalcium-L-methylfolátu a glukosaminovej soli kyseliny (6S) -5- ethyltetrahydrolistovej na ekvivalent folátu v potravináchCieľom tejto výzvy je poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť predložiť štúdie významné pre posúdenie vedeckých dôkazov konverzného faktora kalcium-L-methylfolátu a glukosaminovej soli kyseliny (6S)-5-ethyltetrahydrolistovej na ekvivalent folátu v potravinách (DFE).

EFSA výzva na zapojenie sa do projektu zameraného na identifikáciu potenciálnych vznikajúcich rizík pre bezpečnosť potravín a krmív pri prechode na obehové hospodárstvo

26-07-2021
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vyhlásil výzvu na vyjadrenie záujmu o zapojenie v rámci dvojročného projektu zameraného na identifikáciu potenciálnych vznikajúcich rizík pre bezpečnosť potravín a krmív pri prechode na obehové hospodárstvo.

covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood