Facebook Statistics

Grantová výzva EFSA pre podporu oddelení EFSA v oblasti pesticídov

13-05-2021
Foto: Grantová výzva EFSA pre podporu oddelení EFSA v oblasti pesticídovEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil výzvu GP/EFSA/PREV/2021/01, ktorá sa zameriava na podporné úlohy pre oddelenia EFSA, zaoberajúce sa peer-review pesticídov, rezíduami pesticídov a súvisiacimi administratívnymi činnosťami.

Grantová výzva EFSA pre zber, manažment a analýzu dát

13-05-2021
Foto: Grantová výzva EFSA pre zber, manažment a analýzu dátEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil výzvu GP/EFSA/DATA/2021/01, ktorá pomôže EFSA pri identifikácii organizácií pre zber, manažovanie a analýzu vedeckých dát.

Grantová výzva EFSA pre oblasť zdravia rastlín

11-05-2021
Foto: Grantová výzva EFSA pre oblasť zdravia rastlínEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil novú grantovú výzvu na predkladanie návrhov projektov zameraných na delegovanie podporných úloh v špecifických oblastiach zdravia rastlín.

Tender EFSA k 3 akčným plánom

23-12-2020
Foto: Tender EFSA k 3 akčným plánom Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) spúšťa v decembri obstarávanie na redesing a rebranding EFSA.

Obstarávanie EFSA: redesign a rebranding loga a značky EFSA

25-11-2020
Foto: Obstarávanie EFSA: redesign a rebranding loga a značky EFSAEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) spúšťa v decembri obstarávanie na redesing a rebranding EFSA.

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood