Facebook Statistics

Výzva na grant „Zber dát a informácií o vektoroch a potenciálnych vektoroch Xylella fastidiosa“

11-07-2017

Dovoľujeme si Vás informovať o výzve na grant týkajúci sa zberu dát a informácií o vektoroch a potenciálnych vektoroch Xylelly fastidiosa na Baleárskych ostrovoch.

Do výzvy na grant sa môžu zapojiť iba organizácie nominované podľa čl. 36 a to v termíne do 11.9.2017.

Hlavný cieľ výzvy:

Keďže infekčné vektory (hmyz) hrajú kľúčovú úlohu pri epidémiách a šírení X. fastidiosa, úrad EFSA potrebuje zozbierať ďalšie informácie o ich biológii. Tieto informácie, najmä údaje o sezónnom vývoji a životnom cykle vektorov a potenciálnych vektorov, by umožnili EFSA kvantitatívnejší prístup pri hodnotení rizika X. fastidiosa na území EÚ. Okrem toho tieto údaje môžu byť užitočné pri určovaní najlepších možností monitorovania a kontroly vektorov X. fastidiosa, a to ako v konvenčnom, tak aj v ekologickom poľnohospodárstve.
Vzhľadom na nové nedávne prepuknuté nákazy X. fastidiosa na Baleárskych ostrovoch v Španielsku, je hlavným cieľom tejto výzvy zhromaždiť údaje o biológii a životnom cykle potenciálnych hmyzích vektorov X. fastidiosa a identifikovať hlavné vektory zodpovedné za výskyt ohnísk nákazy na Baleárskych ostrovoch.

Špecifické ciele výzvy:

  1. Prispieť k rozšíreniu znalosti o biológii potenciálnych vektorov (hmyzu) X. fastidiosa v Európe
  2. Identifikácia hlavných vektorov (hmyzu) X. fastidiosa spôsobujúcich nákazu na Baleárskych ostrovoch

Popis výzvy a všetky ostatné informácie nájdete na webovom sídle EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/170707