Facebook Statistics
Značka Kvality

Špecializované kurzy odbornej prípravy týkajúce sa určitých aspektov HR potravín

20-07-2017

Úrad EFSA vypísal výzvu na tender s názvom “Špecializované kurzy odbornej prípravy týkajúce sa určitých aspektov hodnotenia rizika bezpečnosti potravín pre členov vedeckého výboru/panelov EFSA, ich pracovných skupín, členov vedeckých sietí EFSA a zamestnancov EFSA".

Hlavnými cieľmi tejto výzvy je príprava špecializovaných školení, ktoré umožnia porozumieť a prakticky implementovať najlepšie postupy hodnotenia rizika medzi členmi vedeckého výboru/panelov EFSA, ich pracovných skupín, zamestnancami EFSA a členmi vedeckých sietí EFSA, najmä pokiaľ ide o horizontálne aspekty týkajúce sa troch hlavných oblastí hodnotenia rizika:

  1. Chemické a Biologické hodnotenie rizika;
  2. Environmentálne hodnotenie rizika;
  3. Metodológia hodnotenie rizika.

Okrem toho, sa úrad EFSA prostredníctvom týchto školení bude snažiť posilniť šírenie príručiek a modelovacích postupov na hodnotenie rizika a zároveň zabezpečiť používanie príručiek pri prierezových postupoch hodnotenia rizika členmi vedeckého výboru/panelov EFSA, pracovných skupín EFSA, zamestnancov úradu EFSA a členmi vedeckých sietí EFSA

Viac informácií o tejto výzve nájdete na webovom sídle EFSA: https://www.efsa.europa.eu/en/tenders/tender/170714, ako aj v oficiálnom vestníku EÚ: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:271326-2017:TEXT:EN:HTML

Do výzvy je možné sa zapojiť do pondelka, 25.09.2017 do 14:30.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood