Facebook Statistics
Značka Kvality

Výzva na tender „Implementácia a interpretácia súboru in vitro testovania na hodnotenie vývojovej neurotoxicity“

28-07-2017

Úrad EFSA vypísal výzvu na tender, ktorý je zameraný na implementáciu a interpretáciu súboru in vitro testovania na hodnotenie vývojovej neurotoxicity. Termín na zapojenie sa do výzvy je stanovený do 20. 10. 2017 do 14:30. Bližšie informácie sú dostupné v prílohách.

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood