Facebook Statistics
Značka Kvality

Literárny prehľad adjuvantného/imunogenického hodnotenia proteínov

11-04-2017

Úrad EFSA vypísal výzvu na tender (t.j. určený pre všetky organizácie) ohodnotený na 90 000 €. Výzva je zameraná na vypracovanie komplexného literárneho prehľadu o adjuvanticite/imunogenicite proteínov a stratégie pre hodnotenia rizika.

Bližšie informácie o tendre a požiadavkách na riešiteľský kolektív nájdete v prílohe, resp. na webovom sídle EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/tenders/tender/170407

Termín na zapojenie sa do výzvy je 28.4.2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood