Facebook Statistics
Značka Kvality

Výzva na tender „In vitro stráviteľnosť proteínov"

28-07-2017

Referencia: OC/EFSA/GMO/2017/01
Predmet: In vitro stráviteľnosť proteínov
Procedurálny postup: otvorená výzva
Kód projektu: GMO-03

Špecifikácia výberového konania:
Cieľom tohto výberového konania je uzatvorenie priamej zmluvy na vykonávanie špecifických úloh počas jasne definovaného obdobia, ako je definované v podmienkach tohto tendra.

Cieľom tendra je outsourcing vývoja protokolov a tvorby experimentálnych údajov na zlepšenie klasických in vitro testov degradácie proteínov, ako je popísané v príručke Panelu GMO pre EFSA[1] (2017) a v súvisiacej prílohe B. Tieto údaje využije Panel GMO na diskusiu o pridanej hodnote hodnotenia alergénnosti.

Termín na zapojenie sa do výzvy: 28.9.2017 do 14:30

Výzva a jej špecifikácie sú dostupné na webovom sídle Európskej komisie:
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-documents.html?cftId=2718  

a zároveň je zverejnená aj v Oficiálnom vestníku EÚ:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:289049-2017:TEXT:EN:HTML

 

[1] EFSA GMO Panel (EFSA Panel on Genetical ly Modified Organisms), Naegeli H,Birch AN, Casacuberta J, De Schrijver A, Gralak MA, Guerche P, Jones H, Manachi ni B, Messean A,Nielsen EE, Nogue F, Robaglia C, Rostoks N, Sweet J, Tebbe C, Visioli F, Wal J-M, Eigenmann P, Epstein M,Hoffmann-Sommergruber K, Koning F, Lovik M, Mills C, Moreno FJ, van Loveren H, Selb R and FernandezDumont A, 2017. Guidance on allergenicity assessment of genetically modified plants. EFSA Journal 2017;15 (5):4862, 49 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4862


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood