Facebook Statistics
Značka Kvality


Výzva na stáž EFSA 2022 (EFSA Traineeship Call 2022) je teraz otvorená na podávanie žiadostí

18-03-2022
Foto: Výzva na stáž EFSA 2022 (EFSA Traineeship Call 2022) je teraz otvorená na podávanie žiadostíEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín hľadá mladých absolventov z celého sveta, ktorí majú záujem prispieť k vytvoreniu udržateľnejšieho a bezpečnejšieho potravinového systému v EÚ. Zároveň si precvičia a rozvinú svoje zručnosti a kompetencie v rôznych oblastiach poslania EFSA.

Werner Baltes Fellowship v BfR

15-10-2021
možnosť podávať prihlášky na Werner Baltes Fellowship v BfR je teraz otvorená.

Program pre stážistov na roky 2020 – 2021

09-12-2020
Foto: Program pre stážistov na roky 2020 – 2021Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) oznámil, že budúci stážisti v rámci programu pre stážistov „EFSA - Traineeship call 2020-2021“ (EFSA/NS/TR/2020) na roky 2020 – 2021 môžu podávať svoje prihlášky. Výzva na podávanie prihlášok je otvorená do 08. 01. 2021.

Štipendijný program EU-FORA na roky 2021 – 2022

09-12-2020
Foto: Štipendijný program EU-FORA na roky 2021 – 2022Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) oznámil, že budúci štipendisti štipendijného programu „Európske hodnotenie potravinových rizík“ (European Food Risk Assessment (EU-FORA) Fellowship Programme) na roky 2021 – 2022 môžu podávať svoje prihlášky. Výzva na podávanie prihlášok je otvorená do 15. 01. 2021.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood