Facebook Statistics
Značka Kvality

Výzva na stáž EFSA 2022 (EFSA Traineeship Call 2022) je teraz otvorená na podávanie žiadostí

18-03-2022

Výzva na stáž EFSA 2022 (EFSA Traineeship Call 2022) je teraz otvorená na podávanie žiadostí.

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín hľadá mladých absolventov z celého sveta, ktorí majú záujem prispieť k vytvoreniu udržateľnejšieho a bezpečnejšieho potravinového systému v EÚ. Zároveň si precvičia a rozvinú svoje zručnosti a kompetencie v rôznych oblastiach poslania EFSA.

Počas obdobia až jedného roka budú stážisti prispievať ku každodenným aktivitám úradu EFSA prostredníctvom obohacujúcej a náročnej skúsenosti v multikultúrnom prostredí.

Program stáží EFSA v skratke:

  • Platená stáž v trvaní až 12 mesiacov
  • Ročný príjem viac ako 100 stážistov
  • Stáže ponúkané vo všetkých oddeleniach úradu EFSA (veda, obchodné služby a komunikácia)
  • Otvorené pre kandidátov zo všetkých členských štátov EÚ, ako aj pre kandidátov z tretích krajín
  • Spôsobilosť aj pre kandidátov, ktorí už absolvovali stáž v inej inštitúcii/orgáne EÚ
  • Mesačný grant vo výške 1 250 €
  • Termíny nástupu: od septembra do decembra 2022
  • Uzávierka prihlášok: 25. apríla 2022


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood