Facebook Statistics
Značka Kvality

Nová pracovná ponuka Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: Vedecký pracovník – mikrobiológia potravín/krmív, zdravie a dobré životné podmienky zvierat

22-04-2024
Foto: Nová pracovná ponuka Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: Vedecký pracovník – mikrobiológia potravín/krmív, zdravie a dobré životné podmienky zvieratEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) hľadá vedcov so skúsenosťami v oblasti mikrobiológie potravín/krmív, zdravia zvierat alebo dobrých životných podmienok zvierat a s vynikajúcimi zručnosťami v oblasti zberu a správy údajov, ktorí sú schopní prispieť k pozitívnemu prostrediu pre vedeckú spoluprácu.

Európska komisia vyhlásila výberové konanie na nového výkonného riaditeľa Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín

05-06-2023
Foto: Európska komisia vyhlásila výberové konanie na nového výkonného riaditeľa Európskeho úradu pre bezpečnosť potravínEurópska komisia (EK) vyhlásila výberové konanie na nového výkonného riaditeľa Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA). Vhodní kandidáti sa môžu prihlásiť do 26. júna 2023.

Výzva úradu EFSA na vyjadrenie záujmu o obnovenie svojich vedeckých panelov a vedeckého výboru v roku 2024

10-02-2023
Foto: Výzva úradu EFSA na vyjadrenie záujmu o obnovenie svojich vedeckých panelov a vedeckého výboru v roku 2024Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) uverejnil výzvu na vyjadrenie záujmu (EFSA/E/2023/01) o obnovenie svojich vedeckých panelov (Scientific Panels) a vedeckého výboru (Scientific Committee) v roku 2024.

Nová pracovná ponuka v EFSA: Service Continuity Manager

07-03-2022
​Úrad EFSA zverejnil novú výzvu na výber manažéra kontinuity služieb.

Pracovná pozícia v EFSA: Právnik

20-01-2022
Legal Officer
EFSA/F/4/2021/07

Nová pracovná príležitosť v EFSA - Hlavný vedecký pracovník (Chief Scientist)

02-12-2021
Úrad EFSA nedávno zverejnil novú výzvu na výber hlavného vedeckého pracovníka EFSA (Chief Scientist).

Aktuálne pracovné príležitosti v EFSA

05-08-2021
Foto: Aktuálne pracovné príležitosti v EFSAÚrad EFSA zverejnil dve nové pracovné príležitosti.

Biznis HR profesionál

13-05-2021
Foto: Biznis HR profesionálEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil pracovnú ponuku pre HR biznis profesionála.

Komunikačný expert

04-05-2021
Foto: Komunikačný expertEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil pracovnú ponuku pre komunikačného experta (Communication Officers).

Vedúci oddelenia pre ľudský kapitál

26-04-2021
Foto: Vedúci oddelenia pre ľudský kapitálEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil pracovnú pozíciu, ktorej náplňou je vedenie oddelenia ľudských zdrojov.

Vedecký pracovník pre veterinárske vedy

19-03-2021
Foto: Vedecký pracovník pre veterinárske vedyEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) hľadá vhodného kandidáta alebo kandidátku na pozíciu „Scientific Officer – Veterinary Science“ s päťročným kontraktom. Deadline na uchádzanie sa o pozíciu je 29. 03. 2021.

Výzvy do pracovných skupín EFSA: genotoxicita a materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami

04-03-2021
Foto: Výzvy do pracovných skupín EFSA: genotoxicita a materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinamiEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil dve výzvy pre externých odborníkov a odborníčky. EFSA hľadá do pracovných skupín vedcov a vedkyne s odbornými znalosťami v oblasti genotoxicity a v oblasti materiálov prichádzajúcich do kontaktu s potravinami alebo recyklácie plastov.

Hľadajú sa odborníci z verejného sektora

23-11-2020
Foto: Hľadajú sa odborníci z verejného sektoraEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil novú výzvu pre vyslaných národných expertov (Seconded National Experts). EFSA hľadá kvalifikovaných zamestnancov vo verejnom sektore.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood