Facebook Statistics
Značka Kvality

Výzva na stáž EFSA 2023 (EFSA Traineeship Call 2023) je teraz opäť otvorená na podávanie žiadostí

20-04-2023

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) aj tento rok opäť ponúka platené stáže „EFSA Traineeship Call 2023" talentovaným, vysokokvalifikovaným mladým odborníkom na začiatku ich kariéry v oblasti podľa ich výberu. Pre mladých ľudí je to príležitosť získať prvé profesionálne skúsenosti súvisiace s ich oblasťou špecializácie v európskej organizácii, ktorá sa zaoberá posudzovaním bezpečnosti potravín a krmív v Európe.

V priebehu 5-12 mesiacov stážista, pod dohľadom poradcu pre stáže v rámci prideleného oddelenia a tímu:

  • získa skúsenosti z prvej ruky s prácou od agentúry Európskej únie (EÚ),
  • rozvíja nové schopnosti a zručnosti v súlade s jeho osobnými záujmami a kariérnymi cieľmi,
  • prispieva k inšpiratívnym projektom a konkrétnym činnostiam svojimi inovatívnymi nápadmi a riešeniami.

 

  • Úrad EFSA organizuje webinár, ktorého cieľom je poskytnúť úplný obraz o jednoročnej všestrannej stáži EFSA na rok 2023 s užitočnými informáciami o kritériách oprávnenosti, časovom harmonogramecenných radách, aby žiadosť vynikla, a skúsenostiach súčasných a predchádzajúcich stážistov.
  • Webinár je plánovaný na 5. mája 2023, 11:00 – 12:15 hod., bude prebiehať online v anglickom jazyku (link na prihlásenie bude zaslaný po uzavretí registrácie), bude nahrávaný a záznam z neho bude zverejnený na webovej stránke úradu EFSA.

Registrácia na webinár je otvorená do 2. mája 2023 do 12:00 hod.

Pre viac informácií navštívte webovú stránku: Webinar on EFSA's 2023 Traineeship call | EFSA (europa.eu).

Pre viac informácií o stáži úradu EFSA navštívte webovú stránku úradu EFSA „Young professionals".

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood