Facebook Statistics
Značka Kvality

Werner Baltes Fellowship v BfR

15-10-2021

možnosť podávať prihlášky na Werner Baltes Fellowship v BfR je teraz otvorená.

V rámci Werner Baltes Fellowship má desať kvalifikovaných a angažovaných mladých vedcov z nových členských štátov EÚ a mimoeurópskych krajín možnosť trojmesačného pobytu ako hostia BfR. Vďaka tejto podpore môžu štipendisti získať prehľad o rôznych úlohách BfR v oblasti ochrany zdravia spotrebiteľa a sú povzbudzovaní k tomu, aby súčasne získali ďalšiu kvalifikáciu v inštitúte.

Termín na zaslanie prihlášok je do 1. decembra 2021.

Viac informácií nájdete tu a v priloženom dokumente.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood