Facebook Statistics
Značka Kvality

EFSA radí ohľadom informácií na obaloch potravín

03-05-2021
Foto: EFSA radí ohľadom informácií na obaloch potravín​K dispozícii je nová príručka Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) ktorá má pomôcť dodávateľom potravín pri rozhodovaní sa, aké informácie majú spotrebiteľom poskytnúť na obale.

Priamy prenos z EFSA kolokvia k mikroplastom už 6. a 7. mája

03-05-2021
Foto: Priamy prenos z EFSA kolokvia k mikroplastom už 6. a 7. májaEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) bude 6. – 7. mája 2021 vysielať naživo plenárne zasadnutie EFSA vedeckého kolokvia č. 25 „Koordinovaný prístup k hodnoteniu rizika mikroplastov a nanoplastov v potravinách pre zdravie ľudí".

Riziko prenosu AMO prostredníctvom krmiva, podstielky a vozidiel

28-04-2021
Foto: Riziko prenosu AMO prostredníctvom krmiva, podstielky a vozidielPosledné vedecké stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) k africkému moru ošípaných (AMO) sa zameriava na riziko zavlečenia vírusu do nepostihnutých oblastí EÚ prostredníctvom krmiva, podstielky a vozidiel na prepravu ošípaných.

Verejná konzultácia návrhu stratégie EFSA do roku 2027

20-04-2021
Foto: Verejná konzultácia návrhu stratégie EFSA do roku 2027Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zahájil verejnú konzultáciu k návrhu stratégie do roku 2027. EFSA uvíta názory od všetkých, ktorí majú záujem sa vyjadriť k strategickému smerovaniu EFSA na nadchádzajúce roky.

EFSA spustila konzultáciu k transportom zvierat

20-04-2021
Foto: EFSA spustila konzultáciu k transportom zvieratEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zhromažďuje názory zainteresovaných strán k vedeckému hodnoteniu rizika ohľadom welfare zvierat prepravovaných v EÚ. Hodnotenie podporí Európsku komisiu pri preskúmaní právnych predpisov v oblasti welfare zvierat.

Sumárna správa EFSA k rezíduám pesticídov za rok 2019

09-04-2021
Foto: Sumárna správa EFSA k rezíduám pesticídov za rok 2019Výsledky zberu dát za rok 2019 ukazujú, že približne 96,1 % analyzovaných vzoriek potravín obsahovalo podlimitné hodnoty rezíduí pesticídov. Výsledky sú súčasťou sumárnej správy Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) pre rezíduá pesticídov v potravinách za rok 2019. Tá zahŕňa výsledky pre 96 302 vzoriek z členských štátov EÚ, Islandu a Nórska.

Európska komisia vyhlásila výberové konanie do Správnej rady EFSA

09-04-2021
Foto: Európska komisia vyhlásila výberové konanie do Správnej rady EFSAEurópska komisia vyhlásila otvorené výberové konanie pre obsadenie miesta 1 člena z celkom 14 členov Správnej rady Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), ktorého mandát skončí 30. júna 2021.

Rezistencia u baktérií spôsobujúcich ochorenia z potravín je stále vysoká

09-04-2021
Foto: Rezistencia u baktérií spôsobujúcich ochorenia z potravín je stále vysokáZnačné množstvo baktérií Salmonella a Campylobacter ostáva rovnako rezistentné na antibiotiká, ktoré sa bežne používajú u ľudí a zvierat. Tieto zistenia uvádza nová správa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA).

Transparentnosť v hodnotení rizika: začína nová éra

26-03-2021
Foto: Transparentnosť v hodnotení rizika: začína nová éraDo platnosti vstupujú nové pravidlá, ktoré zmenia spôsob, akým Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vykonáva úlohu hodnotiteľa rizika v systéme bezpečnosti potravín EÚ.

EFSA aktualizoval príručku k dymovým arómam

09-03-2021
Foto: EFSA aktualizoval príručku k dymovým arómamEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydal aktualizovanú príručku k vedeckým údajom, ktoré žiadatelia o autorizáciu novej dymovej arómy predkladajú EFSA. Príručka tiež slúži ako pomôcka pri obnovení alebo úprave existujúcej autorizácie dymovej arómy.

Stratégia pre krajiny postihnuté africkým morom ošípaných

04-03-2021
Foto: Stratégia pre krajiny postihnuté africkým morom ošípanýchEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) navrhol stratégie surveillance (dohľadu) pre krajiny postihnuté africkým morom ošípaných (AMO). Pomocou nich bude možné určiť, kedy vírus prestal cirkulovať v populácii diviakov.

Vtáčia chrípka postihla už 25 krajín

04-03-2021
Foto: Vtáčia chrípka postihla už 25 krajínPodľa najnovšieho prehľadu vysokopatogénnej vtáčej chrípky (HPAI) bolo hlásených v období od 8. decembra 2020 do 23. februára 2021 okolo 1 000 zistení ochorenia v 25 krajinách EÚ/EHP a vo Veľkej Británii.

Počty kampylobakterióz a salmonelóz sú v EÚ stabilizované

03-03-2021
Foto: Počty kampylobakterióz a salmonelóz sú v EÚ stabilizovanéPočet hlásených ochorení, spôsobených baktériami Campylobacter a Salmonella, sa zdá byť za posledných päť rokov v Európe stabilizovaný. Vyplýva to z najnovšej správy o zoonotických ochoreniach, ktorú vypracovali Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood