Facebook Statistics
Značka Kvality

Škodcovia rastlín na obzore? Nový informačný panel úradu EFSA na ich odhalenie

06-11-2023
Foto: Škodcovia rastlín na obzore? Nový informačný panel úradu EFSA na ich odhalenieNový informačný panel úradu EFSA poskytuje interaktívny online prístup k výsledkom jeho činností v oblasti horizontálneho skenovania škodcov rastlín, ktorí môžu predstavovať hrozbu pre územie Európskej únie.

Vtáčia chrípka: EFSA odporúča zvýšenú ochranu fariem pred voľne žijúcimi vtákmi

12-10-2023
Foto: Vtáčia chrípka: EFSA odporúča zvýšenú ochranu fariem pred voľne žijúcimi vtákmiZatiaľ čo sa situácia u hydiny v lete zmiernila, vírus vysokopatogénnej vtáčej chrípky (HPAI) naďalej postihoval morské vtáky v Európe, najmä pozdĺž pobrežia. So začiatkom jesennej migračnej sezóny by sa preto mala uprednostniť ochrana hydiny a iných hospodárskych zvierat pred voľne žijúcimi vtákmi. V chovoch kožušinových zvierat by sa mala zvýšiť biologická bezpečnosť.

EFSA: Mačky a psy by nemali byť trvalo držané v boxoch, klietkach a prepravkách

28-09-2023
Foto: EFSA: Mačky a psy by nemali byť trvalo držané v boxoch, klietkach a prepravkáchEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) odporúča vyhnúť sa trvalému používaniu boxov, klietok a prepraviek na zlepšenie životných podmienok mačiek a psov v komerčných chovných zariadeniach. Odporúčanie úradu EFSA je uverejnené v novej vedeckej správe na podporu potenciálnych legislatívnych opatrení na ochranu mačiek a psov v komerčných chovoch, chovaných na športové, poľovnícke a spoločenské účely.

Uhľovodíky z minerálnych olejov v potravinách

14-09-2023
Foto: Uhľovodíky z minerálnych olejov v potravináchEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil nové infografické materiály o uhľovodíkoch z minerálnych olejov v potravinách, ktoré sú dostupné v angličtine, nemčine, taliančine, francúzštine a španielčine.

Európska konferencia na tému Xylella: „Výskum napreduje; pripravenosť a včasné odhalenie zostávajú kľúčové“

23-08-2023
Zdroj obrázka: EFSAHlavné závery celosvetového stretnutia stoviek vedeckých odborníkov, ktoré zhromaždil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) hovoria o tom, že výskum Xylella fastidiosa napreduje vo viacerých oblastiach vrátane odolných rastlín, hmyzích vektorov, cielených stratégií kontroly škodcov a pokročilých technológií na včasnú detekciu, ako sú techniky analýzy obrazu. V boji proti tejto baktérii, ktorá naďalej ohrozuje európske hospodárstvo a životné prostredie, je naďalej kľúčová pripravenosť a včasná detekcia.

Vtáčia chrípka: EFSA odporúča zvýšený dohľad

26-07-2023
Foto: Vtáčia chrípka: EFSA odporúča zvýšený dohľad

Vírus vysokopatogénnej vtáčej chrípky (HPAI) naďalej vo veľkej miere cirkuluje medzi morskými vtákmi v Európe a spôsobuje vysokú úmrtnosť, zatiaľ čo celková situácia u hydiny sa zmiernila. Epidemiologické vyšetrovanie ohniska nákazy u mačiek v Poľsku pokračuje. Podľa najnovšej správy Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a referenčného laboratória EÚ (EURL) o vtáčej chrípkezostáva riziko pre širokú verejnosť nízke.


Glyfosát: žiadne kritické oblasti vzbudzujúce obavy; zistené nedostatky v údajoch

12-07-2023
Foto: Glyfosát: žiadne kritické oblasti vzbudzujúce obavy; zistené nedostatky v údajochPri hodnotení vplyvu glyfosátu na zdravie ľudí, zvierat a životné prostredie sa neidentifikovali kritické oblasti, ktoré by vzbudzovali obavy. V záveroch úradu EFSA sa uvádzajú niektoré nedostatky v údajoch - ako otázky, ktoré nebolo možné dokončiť, alebo nevyriešené otázky, ktoré majú Európska komisia a členské štáty zvážiť v ďalšej fáze procesu obnovenia schválenia. Toto sú hlavné zistenia odborného „peer review“ preskúmania hodnotenia rizík glyfosátu úradom EFSA, ktoré vykonali orgány štyroch členských štátov (konajúce spoločne ako „spravodajské členské štáty“).

Konferencia ONE 2022: O rok neskôr

26-06-2023
zdroj: EFSAEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín a ďalšie agentúry EÚ pôsobiace v oblasti zdravia a životného prostredia sa dohodli na ďalekosiahlom rámci na uprednostňovanie prístupu „One Health“ vo svojej práci.

EFSA otvára konzultáciu o zdravotných rizikách spojených s polybrómovanými difenylétermi v potravinách

14-06-2023
Foto: EFSA otvára konzultáciu o zdravotných rizikách spojených s polybrómovanými difenylétermi v potravináchPotraviny kontaminované polybrómovanými difenylétermi (PBDE) predstavujú zdravotné riziko pre všetky vekové skupiny – taký je návrh záveru vedeckého stanoviska EFSA, ktoré bolo predložené na verejnú konzultáciu 8. 6. 2023.

EFSA: Na zlepšenie dobrých životných podmienok dojníc, kačíc, husí a prepelíc je potrebné lepšie ustajnenie

31-05-2023
Foto: EFSA: Na zlepšenie dobrých životných podmienok dojníc, kačíc, husí a prepelíc je potrebné lepšie ustajnenieEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil odporúčania týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat v dvoch nových vedeckých stanoviskách, podľa ktorých dojnice, kačice, husi a prepelice potrebujú viac priestoru a lepšie ustajnenie. Stanoviská sú súčasťou série stanovísk o hospodárskych druhoch zvierat, ktoré podporujú prebiehajúcu revíziu pravidiel Európskej únie (EÚ) o dobrých životných podmienkach zvierat.

Kaboom! Odštartovanie komiksu úradu EFSA o rastlinách

23-05-2023
zdroj:EFSAKa-POW! 12.5.2023 bol Medzinárodný deň zdravia rastlín! Nenechajte si ujsť nový komiks „Fastidious X, the fearsome killer“ a pridajte sa k nám, aby sme odhalili vinníka Xylella fastidiosa, škodcu rastlín, ktorý spôsobuje vážne škody na hospodárstve a životnom prostredí.

Včely a pesticídy: aktualizované usmernenie na hodnotenie rizík

15-05-2023
Foto: Včely a pesticídy: aktualizované usmernenie na hodnotenie rizíkEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) preskúmal svoje usmernenie o tom, ako posudzovať riziká prípravkov na ochranu rastlín pre včely medonosné, čmeliaky a včely samotárky. Revidované usmernenie zohľadňuje najnovšie vedecké poznatky a obsahuje najaktuálnejšie metodiky na vykonávanie hodnotenia rizík v tejto oblasti.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood