Facebook Statistics
Značka Kvality

Výskyt Salmonella Enteritidis v kuracom mäse a vo výrobkoch z kuracieho mäsa vo viacerých krajinách

14-11-2023

Od januára do októbra 2023 nahlásilo 14 krajín EÚ/EEA, UK a USA 335 prípadov súvisiacich s touto epidémiou.

Kuracie mäso a výrobky z kuracieho mäsa (kebab) sú podľa najnovšieho „Rapid Outbreak Assessment“ Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) pravdepodobným zdrojom epidémie vo viacerých krajinách spôsobenej tromi typmi Salmonella Enteritidis.

Vo vzorkách kuracieho mäsa a kuracieho kebabu boli zistené baktérie podobné tým, ktoré spôsobili vypuknutie epidémie. Hoci údaje o vysledovateľnosti potravín poukazujú na výrobcov nachádzajúcich sa v Poľsku (7 výrobcov) a Rakúsku (1 výrobca), v ich zariadeniach sa nezistili žiadne dôkazy o mikrobiologickej kontaminácii.

Vedci očakávajú, že v rámci tejto epidémie vo viacerých krajinách sa pravdepodobne budú vyskytovať nové prípady, keďže zdroj zatiaľ nebol identifikovaný. Odborníci úradu EFSA a ECDC odporúčajú ďalšie vyšetrovanie s cieľom identifikovať potenciálne miesta v rámci výrobného procesu kuracieho mäsa, kde mohlo dôjsť ku kontaminácii.

Odkaz na novú vedeckú publikáciu nájdete na linku:

Viac informácií k tlačovej správe EFSA nájdete na webovej stránke EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood