Facebook Statistics
Značka Kvality

Webinár o zachovaní dôvernosti údajov pre žiadateľov a prevádzkovateľov (14.4.2021)

22-03-2021

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) organizuje bezplatný webinár o zachovaní dôvernosti pri predkladaní žiadostí potenciálnymi žiadateľmi a prevádzkovateľmi potravinárskych podnikov.

Na webinári sa účastníci pripravia na zmenysúvisiace s predkladanou dokumentáciou nariadením o transparentnosti, ktoré začne platiť od 27. 03. 2021. Webinár predstaví nové procesy, služby a ustanovenia pre žiadateľov, prevádzkovateľov potravinárskych podnikov a laboratóriá/testovacie zariadenia.

Účastníkom bude poskytnutý prehľad nových mechanizmov na predkladanie žiadostí o zachovanie dôvernosti a prehľad o postupe posudzovania týchto žiadostí.

Webinár sa bude venovať:

  1. Predloženiu žiadostí o zachovanie dôvernosti 27.03. 2021 alebo po tomto dátume, prostredníctvom:
    • e-submission systému Európskej komisie
    • IUCLID
    • portálu „Portalino“
  2. Posúdeniu požiadaviek na zachovanie dôvernosti
  3. Vydaniu dôverných informácií
  4. Opravným prostriedkom

Webinár sa uskutoční 14. 04. 2021 od 11:00 do 12:15. Registrujte sa prostredníctvom online formulára do 13. 04. 2021.

Viac informácií nájdete na webovej stránke EFSA

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood