Facebook Statistics
Značka Kvality

Webinár EFSA o dymových arómach - registrácia otvorená​

08-11-2021

EFSA webinár „Webinar on smoke flavourings" sa uskutoční online 9. decembra 2021, 11:00 – 12:30 hod. (SEČ).

Background

Od zavedenia nariadenia o transparentnosti prešli regulované aplikácie produktov veľkými zmenami, ktoré majú dopad na podnikateľov a žiadateľov.

Úrad EFSA organizuje webinár o postupe vybavovania žiadostí o hodnotenie dymových aróm a ich obnovy, aby žiadateľov previedol novými ustanoveniami a nástrojmi a upevnil pochopenie procesu podávania žiadostí.

Webinár bude založený na často kladených otázkach prijatých od žiadateľov a zameria sa na kľúčové kroky životného cyklu žiadosti a obnovy, od vytvorenia účtu až po prijatie a zverejnenie, so živou ukážkou procesu predkladania.

Na podujatie sú pozvaní prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, malé a stredné podniky, ako aj laboratóriá/testovacie zariadenia pôsobiace v oblasti dymových aróm.

Účastníci budú mať možnosť klásť otázky počas sekcie otázok a odpovedí.

Záznam bude verejne dostupný na webovej stránke úradu EFSA a na kanáli YouTube.

Návrh programu nájdete na webovej stránke EFSA.

Zaregistrovať sa môžete do 7. decembra 2021 – 10:00 hod. (SEČ).

Online registračný formulár sa nachádza na webovej stránke EFSAÚčasť je bezplatná, ale registrácia je povinná.

Akékoľvek otázky adresujte na [email protected]. ​


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood