Facebook Statistics

EFSA prijal Vedecké usmernenie na predkladanie dokumentácií o potravinárskych enzýmoch​

08-11-2021
Vedecký panel EFSA pre materiály určené na kontakt s potravinami, enzýmy, enzýmy a technologicky pomocné látky (CEF) prijal Vedecké usmernenie na predkladanie dokumentácií o potravinárskych enzýmoch, čo je míľnik, ktorý bol možný najmä vďaka podpore a partnerstvu s členskými štátmi.

Antimikrobiálna rezistencia: Aké je riziko šírenia prostredníctvom prepravy zvierat?​

08-11-2021
Úrad EFSA začal pracovať na novom hodnotení rizika, ktoré sa zameriava na riziko šírenia baktérií odolných voči antimikrobiálnym látkam počas prepravy zvierat.

Webinár EFSA o dymových arómach - registrácia otvorená​

08-11-2021
EFSA webinár „Webinar on smoke flavourings" sa uskutoční online 9. decembra 2021, 11:00 – 12:30 hod. (SEČ).

Webinár EFSA o materiáloch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami- registrácia otvorená​

08-11-2021
EFSA webinár „Webinar on food contact materials" sa uskutoční online 25. novembra 2021, 11:00 – 12:30 hod. (SEČ).

Webinár EFSA funding opportunities for third parties - registrácia otvorená​

03-11-2021
16. novembra 2021, 14:30 – 16:00 hod. (SEČ)

Potravinárske enzýmy: aktualizované vedecké usmernenie EFSA

03-11-2021
EFSA aktualizoval svoje vedecké usmernenie o predkladaní dokumentácie o potravinárskych enzýmoch na hodnotenie ich bezpečnosti.

EFSA webinár zameraný na podávanie žiadostí o nové potraviny

08-09-2021
Foto: EFSA webinár zameraný na podávanie žiadostí o nové potravinyEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) organizuje webinár zameraný na problematiku nových potravín a súvisiace žiadosti.
Krátky webinár s názvom Webinar on novel food applications sa uskutoční online 23. septembra 2021.

Webinár k aktualizácii príručky EFSA pre potravinárske enzýmy (21.-22.6.2021)

03-06-2021
Foto: Webinár k aktualizácii príručky EFSA pre potravinárske enzýmy (21.-22.6.2021)Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) organizuje pre žiadateľov webinár, ktorý bude zameraný na aktualizovanú príručku EFSA k predkladaniu dokumentácie o autorizáciu potravinárskych enzýmov.

Webinár EFSA k postupu podávania žiadosti pre potravinárske enzýmy, arómy a prídavné látky v potravinách (4.6.2021)

03-06-2021
Foto: Webinár EFSA k postupu podávania žiadosti pre potravinárske enzýmy, arómy a prídavné látky v potravinách (4.6.2021)Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) organizuje pre žiadateľov webinár, v ktorom vysvetlí postup pri podávaní žiadosti o autorizáciu potravinárskych enzýmov, aróm a prídavných látok v potravinách.

Príručka EFSA pre žiadateľov: príprava a predkladanie výnimiek z označovania alergénov

12-04-2021
Foto: Príručka EFSA pre žiadateľov: príprava a predkladanie výnimiek z označovania alergénovEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydal príručku pre prípravu a predkladanie žiadostí o výnimku z povinného označovania alergénov v potravinách a/alebo výrobkov z nich.

Príručka EFSA pre žiadateľov: látky v plastových materiáloch a predmetoch prichádzajúcich do styku s potravinami

31-03-2021
Foto: Príručka EFSA pre žiadateľov: látky v plastových materiáloch a predmetoch prichádzajúcich do styku s potravinamiEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydal príručku pre prípravu žiadostí o hodnotenie látok, ktoré sa majú používať v plastových materiáloch a predmetoch prichádzajúcich do styku s potravinami.

Príručka EFSA pre žiadateľov: hodnotenie enzýmov, prídavných látok alebo aróm v potravinách

29-03-2021
Foto: Príručka EFSA pre žiadateľov: hodnotenie enzýmov, prídavných látok alebo aróm v potravináchEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydal príručku pre prípravu žiadostí o hodnotenie enzýmov, prídavných látok alebo aróm v potravinách.

Príručka EFSA pre žiadateľov: recyklačné procesy na výrobu recyklovaných plastov pre FCM

29-03-2021
Foto: Príručka EFSA pre žiadateľov: recyklačné procesy na výrobu recyklovaných plastov pre FCMEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydal príručku pre prípravu žiadostí o hodnotenie recyklačných procesov na výrobu recyklovaných plastov určených na použitie pri výrobe materiálov a predmetov prichádzajúcich do kontaktu s potravinami (FCM).

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood