Facebook Statistics
Značka Kvality

Webinár EFSA k postupu podávania žiadosti pre potravinárske enzýmy, arómy a prídavné látky v potravinách (4.6.2021)

03-06-2021

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) organizuje pre žiadateľov webinár, v ktorom vysvetlí postup pri podávaní žiadosti o autorizáciu potravinárskych enzýmov, aróm a prídavných látok v potravinách.

Začiatok uplatňovania nariadenia o transparentnosti priniesol nové služby, procesy a ustanovenia počas celého životného cyklu žiadosti, ktoré ovplyvňujú, okrem iného, aj prevádzkovateľov potravinárskych podnikov a žiadateľov, vrátane malých a stredných podnikov.

Webinár EFSA poskytne, na základe otázok, prijatých po nadobudnutí účinnosti nariadenia o transparentnosti, podrobné vysvetlenie konkrétnych krokov postupu pri podávaní žiadosti. Bude sa tiež venovať otázkam, s ktorými sa žiadatelia stretli v posledných mesiacoch. Účastníci a účastníčky budú môcť klásť otázky aj počas podujatia.

Online webinár je určený pre žiadateľov v oblasti potravinárskych enzýmov, potravinárskych aróm a prídavných látok v potravinách, podnikateľov, malé a stredné podniky a laboratórne/testovacie zariadenia. Je prístupný verejnosti.

Prezentácie budú po podujatí zverejnené na webovej stránke EFSA.

Bezplatný webinár sa uskutoční 4. 6. 2021 od 10.00 (CET). Účasť je bezplatná, ale registrácia je povinná.

Viac informácií nájdete na webovej stránke EFSA. Otázky adresujte na [email protected].


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood