Facebook Statistics
Značka Kvality

Štipendijný program EU-FORA na roky 2021 – 2022

09-12-2020

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) oznámil, že budúci štipendisti štipendijného programu „Európske hodnotenie potravinových rizík“ (European Food Risk Assessment (EU-FORA) Fellowship Programme) na roky 2021 – 2022 môžu podávať svoje prihlášky. Výzva na podávanie prihlášok je otvorená do 15. 01. 2021.

Program je určený pre všetkých profesionálov na začiatku alebo v strede kariérneho rastu v oblasti bezpečnosti potravín. Budúci štipendista musí mať záujem o školenie v oblasti hodnotenia rizika potravín a o získanie praktických skúseností v popredných organizáciách EÚ v oblasti bezpečnosti potravín. Štipendijný program sa zameriava hlavne na hodnotenie chemických a mikrobiologických rizík.

Štipendisti sú na obdobie 12 mesiacov umiestnení do organizácie pre hodnotenie rizika bezpečnosti potravín v EÚ, pokiaľ možno nie v ich rodnej krajine. V tejto organizácii sú plne integrovaní, zúčastňujú sa na jej práci, získavajú skúsenosti z prvej ruky formou “learning-by-doing” a zvyšujú svoje vedomosti v mnohých vedeckých aspektoch, týkajúcich sa hodnotenia rizika v oblasti bezpečnosti potravín. Zúčastňujú sa tiež špecializovaného školenia.

Viac informácií pre uchádzačov je dostupných v nasledovných odkazoch:

  • FELLOWSHIP PROGRAMME

EU-FORA – The European Food Risk Assessment Fellowship Programme

  • EFSA’s CAREERS - SCIENCE PROFESSIONALS

EFSA European Food Risk Assessment Fellowship Programme 2021

V prípade ďalších otázok, týkajúcich sa štipendijného programu, sa je možné obrátiť na tím EU-FORA: [email protected]

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood