Facebook Statistics
Značka Kvality

Nariadenie o transparentnosti vstupuje do platnosti

26-03-2021

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) pripomína, že dňom 27. marca 2021 vstupuje nariadenie o transparentnosti do platnosti. EFSA a Európska komisia poskytli k nariadeniu informačné materiály ako video, grafika či odpovede na najčastejšie otázky. Záujemcovia sa môžu pripojiť aj na „otváracie“ online podujatie.

Uplatnenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1381 o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika na úrovni EÚ v potravinovom reťazci pre EFSA znamená nové pravidlá fungovania, pre občanov väčšiu možnosť nahliadnuť do práce úradu.

Podrobnejšie informácie a spomínané materiály nájdete v tlačovej správe EFSA.

Online podujatie Európskej komisie

Nepremeškajte možnosť a zúčastnite sa 30. marca 2021 bezplatného online podujatia, ktoré organizuje na počesť vstupu nariadenia do platnosti Európska komisia a portugalské predsedníctvo v spolupráci s EFSA. Informácie o prednášajúcich a program nájdete na webe Európskej komisie.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood