Facebook Statistics
Značka Kvality


EFSA uverejňuje technickú správu o rezíduách veterinárnych liečiv u zvierat a v potravinách

15-04-2010
V nadväznosti na žiadosť Komisie o pomoc, EFSA zverejnila výročnú správu o výskyte rezíduí veterinárnych liečiv v živých zvieratách a živočíšnych produktoch...

EFSA hodnotí bezpečnosť steviol glykozidov

15-04-2010
Vedecký Panel o prídavných látkach - ANS Panel - Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín posúdil bezpečnosť steviol glykozidov, sladidla, získaného z listov rastlín, a stanovil Prijateľný denný príjem pre jeho bezpečné používanie...

EFSA hodnotí parazity v rybách

15-04-2010
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) bol požiadaný Európskou komisiou o hodnotenie bezpečnosti potravín, vyplývajúce z možných alergických reakcií na parazity vo výrobkoch z rýb a zhodnotenie metódy na zníženie rizika infekcie.

EFSA znižuje hodnotu tolerovateľného príjmu melamínu

14-04-2010
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín znížil prípustné denné dávky (TDI) (1) pre melamín - chemikáliu hlavne používanú pri výrobe niektorých plastov, pretože ako nové hodnotenia naznačujú, môže mať škodlivé účinky na obličky na nižších úrovniach príjmu, než sa predtým myslelo...EFSA zverejnil správu o tvorbe databázy príručiek

25-03-2010
Databáza príručiek o rozličných koncových bodoch (end-points) toxicity, metodikách posudzovania rizík a zbere informácií týkajúcich sa potravín, krmív, zdravia a životných podmienok zvierat a zdravia rastlín.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood