Facebook Statistics
Značka Kvality

Reportáž k alternatívnym metódam už aj v angličtine

07-08-2020
Foto: Reportáž k alternatívnym metódam už aj v angličtineNáš Národný kontaktný bod siete PARERE spoluorganizoval minulé leto sekciu na toxikologickej konferencii TOXCON, ktorá bola venovaná alternatívnym metódam k testovaniu na zvieratách. Prednášajúci odborníci v nej priblížili stav alternatívnych metód na Slovensku.

Konferencia TOXCON bude aj tento rok!

26-05-2020
Foto: Konferencia TOXCON bude aj tento rok!Konanie medzinárodnej konferencie TOXCON tento rok viselo kvôli epidemiologickej situácii na vlásku. Organizačný výbor však oznámil skvelé správy: konferencia sa bude konať v pôvodnom termíne, posunuté budú len termíny na registráciu a zaslanie abstraktov.

Lepšie protilátky bez použitia zvierat?

15-05-2020
Foto: Lepšie protilátky bez použitia zvierat?Protilátky sa používajú vo výskume, na regulačné, diagnostické či terapeutické účely. V EÚ sa každoročne použije na produkciu protilátok takmer 1 milión zvierat. Tieto zvieratá musia často podstupovať bolestivé procedúry. Pritom dnes už je možné protilátky vyrábať aj bez použitia zvierat! Referenčné laboratórium EÚ pre alternatívy k testovaniu na zvieratách (EURL ECVAM) preto vydalo Odporúčanie k protilátkam nezískaným zo zvierat. EURL ECVAM verí, že vďaka vyššej informovanosti o vedeckej spoľahlivosti takýchto protilátok sa prestanú na výrobu protilátok používať zvieratá. Protilátky, ktoré nepochádzajú zo zvierat, sú nielen etickejšie, ale nezanedbateľná je aj ich spoľahlivosť a priaznivé ekonomické hľadisko.

Štatistiky o používaní zvierat na vedecké účely v EÚ

25-03-2020
Foto: Štatistiky o používaní zvierat na vedecké účely v EÚSprávu, ktorá poskytuje štatistické údaje o použití zvierat na vedecké účely v rokoch 2015 – 2017, vydala Európska komisia (EK) vo februári 2020. EK vydáva takéto správy každých 5 rokov. Vychádza z údajov, ktoré jej poskytujú jednotlivé členské štáty (povinnosť vyplýva členským štátom zo smernice 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely). Údaje od roku 2018 budú dostupné prostredníctvom centrálnej online databázy EÚ až v roku 2022.

Vykonávanie smernice 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely v EÚ

25-03-2020
Foto: Vykonávanie smernice 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely v EÚEurópska komisia (EK) vydala vo februári 2020 historicky prvú správu o vykonávaní požiadaviek smernice 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely. Správa sa špecificky zameriava na to, ako sa členské štáty (ČŠ) popasovali s ustanoveniami smernice 2010/63/EÚ v rokoch 2013 – 2017.

EURL ECVAM vydalo správu o statuse alternatívnych metód

24-03-2020
Foto: EURL ECVAM vydalo správu o statuse alternatívnych metódReferenčné laboratórium Európskej únie pre alternatívy k testovaniu na zvieratách (EURL ECVAM) vydáva správu o statuse alternatívnych metód každý rok. Najnovšia bola publikovaná v decembri 2019.

Alternatívy k testovaniu na zvieratách na Slovensku - reportáž

13-11-2019
Foto: Alternatívy k testovaniu na zvieratách na Slovensku - reportážCelý svet sa čoraz viac prikláňa a požaduje nahradenie testov na zvieratách. Ako je na tom Slovensko? Zaoberá sa u nás niekto alternatívnymi metódami k testovaniu na zvieratách? Čo sú to princípy 3R? Kto chráni zvieratá v testoch? Aké náročné je zaviesť alternatívne metódy do praxe a kde sú ich limity?

Výzva na zapojenie sa do výskumnej a inovačnej akcie – hodnotenie bezpečnosti chemikálií bez testovania na zvieratách

09-10-2019
Foto: Výzva na zapojenie sa do výskumnej a inovačnej akcie – hodnotenie bezpečnosti chemikálií bez testovania na zvieratách
  • Typ výzvy: Výskumná a inovačná akcia (Research and Innovation action – RIA)
  • Názov: Hodnotenie bezpečnosti chemikálií bez použitia testov na zvieratách

EPAA poskytne granty študentom na kongres EUSAAT

17-07-2019
Foto: EPAA poskytne granty študentom na kongres EUSAATV termíne 10. – 13. 10. 2019 sa koná v Linzi (Rakúsko) už 19. ročník odborného kongresu EUSAAT (Európska spoločnosť pre alternatívy k testovaniu na zvieratách). Európske partnerstvo pre alternatívne prístupy k testovaniu na zvieratách (EPAA) poskytne granty pre šikovných študentov aj tento rok.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood