Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

EURL ECVAM vydalo správu o statuse alternatívnych metód

24-03-2020

Referenčné laboratórium Európskej únie pre alternatívy k testovaniu na zvieratách (EURL ECVAM) vydáva správu o statuse alternatívnych metód každý rok. Najnovšia bola publikovaná v decembri 2019.

Správa prináša súhrn noviniek v oblasti výskumu, vývoja a validácie alternatívnych testovacích metód a o ich statuse regulatívnej akceptácie. Informuje o aktivitách propagujúcich regulatívne akceptovanie alternatívnych metód a tiež o implementácii alternatívnych prístupov v praxi. Poskytuje prehľad inovatívnych technológií (napr. PC modely, in vitro metódy, zariadenia využívajúce technológiu „orgánu-na-čipe“), ktoré boli zahrnuté do hodnotenia bezpečnosti chemikálií a produktov.

Viac si prečítate v Správe Referečného laboratória EÚ pre alternatívy k testovaniu na zvieratách (EURL ECVAM) o vývoji, validácii a regulatívnej akceptácii alternatívnych prístupov.

Užitočné dokumenty nájdete aj v sekcii Legislatíva, dokumenty