Facebook Statistics

EURL ECVAM vydalo správu o statuse alternatívnych metód

24-03-2020

Referenčné laboratórium Európskej únie pre alternatívy k testovaniu na zvieratách (EURL ECVAM) vydáva správu o statuse alternatívnych metód každý rok. Najnovšia bola publikovaná v decembri 2019.

Správa prináša súhrn noviniek v oblasti výskumu, vývoja a validácie alternatívnych testovacích metód a o ich statuse regulatívnej akceptácie. Informuje o aktivitách propagujúcich regulatívne akceptovanie alternatívnych metód a tiež o implementácii alternatívnych prístupov v praxi. Poskytuje prehľad inovatívnych technológií (napr. PC modely, in vitro metódy, zariadenia využívajúce technológiu „orgánu-na-čipe“), ktoré boli zahrnuté do hodnotenia bezpečnosti chemikálií a produktov.

 


Viac si prečítate v Správe Referečného laboratória EÚ pre alternatívy k testovaniu na zvieratách (EURL ECVAM) o vývoji, validácii a regulatívnej akceptácii alternatívnych prístupov.

Užitočné dokumenty nájdete aj v sekcii Legislatíva, dokumenty


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood