Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Konferencia TOXCON bude aj tento rok!

26-05-2020

Konanie medzinárodnej konferencie TOXCON tento rok viselo kvôli epidemiologickej situácii na vlásku. Organizačný výbor však oznámil skvelé správy: konferencia sa bude konať v pôvodnom termíne, posunuté budú len termíny na registráciu a zaslanie abstraktov.

Interdisciplinárna konferencia TOXCON sa uskutoční 03. – 05. 09. 2020 v Prahe. Termín na registráciu bol posunutý do 10. 07. 2020 (online registračný formulár). Astrakty príspevkov (prednášky, postery) bude možné zaslať až do 20. 07. 2020 (elektronické podanie abstraktov).

Organizátori tiež prezradili, že kvôli účastníkom z väčších vzdialeností uvažujú o možnosti online vysielania konferencie. Bližšie informácie budú zverejnené na webovej stránke TOXCONu, v sekcii „Registration“.

O tom, že sa skutočne jedná o interdisciplinárne zameranú konferenciu, svedčí aj vedecký program, ktorý bude rozdelený do sekcií:

 • In vitro toxikológia a toxikologické metódy
 • Cytotoxicita, karcinogenita a genotoxicita
 • Zneužívanie drog a forenzná toxikológia
 • Priemyselná a pracovná toxikológia
 • Regulačná toxikológia a legislatíva
 • Toxikológia prírodných látok
 • Metabolizmus xenobiotík
 • Potravinárska toxikológia
 • Vojenská toxikológia
 • Farmakotoxikológia
 • Imunotoxikológia
 • Vývojová toxicita
 • Nanotoxikológia
 • Ekotoxikológia

Konferenčné príspevky „in extenso“ bude možné po recenzovaní publikovať buď v Interdisciplinary Toxicology alebo Physiological Research (IF 1.701). Manuskripty budú organizátori prijímať v priebehu konferencie

Podrobné informácie nájdete na webovej stránke konferencie TOXCON.