Facebook Statistics

Reportáž k alternatívnym metódam už aj v angličtine

07-08-2020

Náš Národný kontaktný bod siete PARERE spoluorganizoval minulé leto sekciu na toxikologickej konferencii TOXCON, ktorá bola venovaná alternatívnym metódam k testovaniu na zvieratách. Prednášajúci odborníci v nej priblížili stav alternatívnych metód na Slovensku.

Z konferencie sme spracovali reportáž, v ktorej ste sa mohli dočítať napríklad aj o tom, kto sa u nás zaoberá alternatívnymi metódami, kto všetko je zodpovedný za welfare laboratórnych zvierat a ako sú zvieratá v testoch chránené. Netreba tiež opomenúť praktické poznatky zo zavedenia alternatívnych metód do prevádzky testovacieho laboratória.

Aby sme informácie sprístupnili aj zahraničným čitateľom, spracovali sme anglickú verziu reportáže, ktorú nájdete spolu so slovenským znením v tomto článku.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood