Facebook Statistics

Alternatívy k testovaniu na zvieratách na Slovensku - reportáž

13-11-2019

Celý svet sa čoraz viac prikláňa a požaduje nahradenie testov na zvieratách. Ako je na tom Slovensko? Zaoberá sa u nás niekto alternatívnymi metódami k testovaniu na zvieratách? Čo sú to princípy 3R? Kto chráni zvieratá v testoch? Aké náročné je zaviesť alternatívne metódy do praxe a kde sú ich limity?

Odpovede (nielen) na tieto otázky sa pokúsila zodpovedať samostatná odborná sekcia toxikologickej konferencie TOXCON. Sekciu s názvom „Implementácia princípov 3R na Slovensku“ spoluorganizoval odbor bezpečnosti potravín a výživy, ktorý je zároveň Národným kontaktným bodom siete PARERE (predbežné posúdenie regulačnej relevantnosti alternatívnych metód).

Táto akcia bola prvá svojho druhu a organizátori veria, že nadšenie prednášajúcich i publika pretavia do organizácie ďalších podobných podujatí. Pretože je určite veľmi dôležité hovoriť o tom, čo sú to alternatívne metódy, ale je najmä potrebné vedieť, ako alternatívne metódy aplikovať do praxe a kde sú limity pre ich použitie.

Prečítajte si viac v reportáži:


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood