Facebook Statistics

Lepšie protilátky bez použitia zvierat?

15-05-2020

Protilátky sa používajú vo výskume, na regulačné, diagnostické či terapeutické účely. V EÚ sa každoročne použije na produkciu protilátok takmer 1 milión zvierat. Tieto zvieratá musia často podstupovať bolestivé procedúry. Pritom dnes už je možné protilátky vyrábať aj bez použitia zvierat! Referenčné laboratórium EÚ pre alternatívy k testovaniu na zvieratách (EURL ECVAM) preto vydalo Odporúčanie k protilátkam nezískaným zo zvierat. EURL ECVAM verí, že vďaka vyššej informovanosti o vedeckej spoľahlivosti takýchto protilátok sa prestanú na výrobu protilátok používať zvieratá. Protilátky, ktoré nepochádzajú zo zvierat, sú nielen etickejšie, ale nezanedbateľná je aj ich spoľahlivosť a priaznivé ekonomické hľadisko.

Stanovisko EURL ECVAM k protilátkam zo zvierat zhrnul Maurice Whelanvedec a vedúci EURL ECVAM: „Smernica 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely hovorí jasne. Keď je dostupná validovaná alternatívna metóda, musí byť použitáNemal by byť povolený vývoj a produkcia protilátokktoré sa získavajú imunizáciou zvierat, ak chýbajú spoľahlivé a legitímne vedecké odôvodnenia."

EURL ECVAM vypracovalo Odporúčanie na základe stanoviska Vedeckého výboru EURL ECVAM (ESAC). Podľa ESAC už v súčasnosti nie je potrebné používať na výrobu protilátok zvieratá. EURL ECVAM preto v odporúčaní navrhuje konkrétne kroky pre kľúčových zainteresovaných: výskumné ústavy, zodpovedné štátne inštitúcie, komerčných výrobcov, konečných používateľov, no dokonca aj pre odborné vedecké periodiká (tie môžu od autorov vyžadovať informáciu či protilátky použité v práci pochádzali zo zvierat alebo nie a ako bola overená ich afinita a špecificita).

Protilátky nezískané zo zvierat majú navrch, no používajú sa stále málo

Protilátky získané zo zvierat sa často líšia šarža od šarže. Mnoho z nich navyše vykazuje nízku špeficitu voči cieľovej molekule (antigénu). Tieto problémy môže ľahko vyriešiť použitie protilátok, ktoré neboli získané zo zvierat. Takéto protilátky sú stabilné a majú vysokú afinitu a špecificitu k cieľovej molekule. Ich použitie môže výrazne zvýšiť reprodukovateľnosť testov. To znamená nielen ušetrenie času, ale aj financií (odhaduje sa, že každoročne môže ísť až o niekoľko stoviek miliónov Eur!). Protilátky nezískané zo zvierat pritom môžu byť produkované „donekonečna", rýchlo a s identickými charakteristikami jednotlivých šarží.

Výraznejšiemu prechodu na používanie týchto protilátok dosiaľ bránila ich nedostatočná komerčná dostupnosť. Väčšina výrobcov totiž stále získava protilátky imunizáciou zvierat. Vo vedeckej obci navyše stále panuje určitá skepsa voči protilátkam nezískaným zo zvierat. Tá je zapríčinená nízkou informovanosťou a svoje tiež robí nedostatok príležitostí pre praktický nácvik ich použitia, kde by sa pracovníci mohli s takýmito reagenciami priamo „zoznámiť" a oceniť ich benefity.

Odporúčanie EURL ECVAM si preto za cieľ kladie bližšie oboznámiť všetkých zainteresovaných s týmito protilátkami.

Tlačovú správu k vydaniu Odporúčania EURL ECVAM nájdete na webovej stránke Európskej komisie.

→ Ďalšie užitočné dokumenty nájdete v sekcii Legislatíva, dokumenty 


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood