Facebook Statistics

Vedecké stanovisko EFSA: hodnotenie bezpečnosti potravinárskeho enzýmu glukán-1,4-alfa-glukozidázy z GM kmeňa Trichoderma reesei DP-Nzh38

26-05-2020

Potravinársky enzým glukoamyláza (4-α-D-glukán-glukohydroláza) sa vyrába pomocou geneticky modifikovaného (GM) kmeňa Trichoderma reesei DP-Nzh38. Štúdia Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) potvrdila, že súvisiaca GM neohrozuje zdravie. Výsledný potravinársky enzým neobsahuje životaschopné bunky huby ani jej DNA. Potravinársky enzým je určený na použitie pri výrobe destilovaného alkoholu, pri spracovaní škrobu na výrobu glukózového sirupu, na pečeniepri výrobe piva.

Keďže zvyškové množstvá všetkých organických tuhých látok (TOS) sa odstraňujú destiláciou a čistiacimi krokmi, ktoré sa používajú pri výrobe glukózových sirupov, nebolo potrebné hodnotiť ich prítomnosť vo výsledných produktoch. GMO panel EFSA usúdil, že za stanovených podmienok použitia nie je možné vylúčiť riziko vzniku alergických reakcií po konzumácií potravín vyrobených pomocou glukoamylázy,  no pravdepodobnosť ich výskytu je nízka.

Na základe poskytnutých údajov GMO panel EFSA dospel k záveru, že tento potravinársky enzým za stanovených podmienok použitia v súvislosti so zdravím človeka nevyvoláva obavy o bezpečnosť.

Vedecké stanovisko nájdete na webovej stránke EFSA.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood