Facebook Statistics
Značka Kvality

Praktické opatrenia EFSA k nariadeniu o transparentnosti

15-01-2021

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil praktické opatrenia na vykonávanie požiadaviek nového nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1381 o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika na úrovni EÚ v potravinovom reťazci.

V rámci procesu implementácie publikoval EFSA podrobné opatrenia​, ktoré pojednávajú o tom, ako budú nové pravidlá z nariadenia fungovať v praxi. EFSA sa v dokumente zameral predovšetkým na zainteresované strany EFSA, ako sú žiadatelia, ktorí chcú umiestniť potravinárske výrobky na trh EÚ.

Opatrenia pomôžu žiadateľom lepšie porozumieť, ako ich ovplyvnia nové procesy a nástroje a ako sa majú prispôsobiť novým požiadavkám. Pripravené boli v spolupráci so zainteresovanými stranami, Európskou komisiou a členskými štátmi počas rozsiahlych konzultácií v priebehu roku 2020. Opatrenia EFSA pokrývajú oblasti ako transparentnosť, dôvernosť, oznamovanie štúdií či poradenstvo pred podaním žiadosti alebo konzultácie s tretími stranami.

EFSA už v minulosti publikoval praktické opatrenia pre spracovanie žiadostí o prístup k dokumentom EFSA.

Pre ďalšiu podporu zainteresovaných strán predstaví EFSA v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch rad podporných materiálov, spolu so školeniami a ďalšími akciami.

Pôvodné znenie tlačovej správy nájdete na webovej stránke EFSA.

Médiá sa v prípade otázok môžu obrátiť na:
EFSA Media Relations Office
Tel. +39 0521 036 149
Email [email protected]

Iní ako predstavitelia médií sa môžu obrátiť na Ask EFSA Service.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood