Facebook Statistics
Značka Kvality

Kampylobakterióza a salmonelóza sú stále pod úrovňou spred pandémie; nárast infekcií západonílskeho vírusu

08-02-2024

Najčastejšie hlásenými zoonózami u ľudí v EÚ v roku 2022 boli kampylobakterióza a salmonelóza. Avšak počet prípadov bol stále nižší ako v rokoch 2018 – 2019 pred pandémiou.

V prípade západonílského vírusu bol zaznamenaný nárast počtu infekcií. Tieto a aj ďalšie informácie o zoonózach zverejnili Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) koncom roka 2023 vo svojej najnovšej výročnej správe o zoonózach EÚ One Health.

Počet hlásených prípadov kampylobakteriózy, ktorá je jednou z najčastejšie hlásených zoonóz, zostal v roku 2022 v porovnaní s predchádzajúcim rokom stabilný, a to 137 107 prípadov. Najčastejším zdrojom infekcií bolo kuracie mäso.

Salmonelóza bola druhou najčastejšie hlásenou zoonózou, pričom v roku 2022 bolo zaznamenaných 65 208 prípadov, v porovnaní s rokom 2021, kedy bolo hlásených 60 169 prípadov. Devätnásť členských štátov (ČŠ) a Spojené kráľovstvo (Severné Írsko) však úspešne splnili všetky stanovené ciele na zníženie výskytu salmonely u hydiny. Ide o najvyšší počet od roku 2018, kedy všetky ciele splnilo 14 ČŠ, čo je míľnik v spoločnom úsilí o boj proti zoonózam a ochranu verejného zdravia. 

Nárast infekcií západonílskeho vírusu

Rok 2022 bol rok s druhým najvyšším počtom prípadov infekcií západonílskym vírusom, aký bol v EÚ kedy zaznamenaný (1 133 prípadov), pričom s doteraz najvyšším počtom prípadov (1 612) je rok 2018. Tieto bezprecedentne vysoké počty môžu byť spôsobené priaznivejšími klimatickými podmienkami pre aktivitu komárov.

V roku 2022 bolo v EÚ pozitívne testovaných na západonílsky vírus 431 vtákov a 166 koní, čo je približne dvojnásobok oproti predchádzajúcemu roku. Vírus rozšíril svoju geografickú oblasť a dostal sa do predtým nezasiahnutých oblastí (juhozápadné Francúzsko, severné Nemecko a južné Taliansko).

Táto výročná správa úradu EFSA a ECDC skúma nielen sporadicky hlásené prípady ochorení, ale aj výskyt ohnísk nákazy prenášanej potravinami - prípady, keď sa minimálne dve osoby nakazia rovnakým ochorením v dôsledku konzumácie rovnakých kontaminovaných potravín.

Počet hlásených ohnísk nákazy prenášanej potravinami v EÚ sa zvýšil o 44 %, a to z 4 005 ohnísk v roku 2021, na 5 763 ohnísk v roku 2022, čím dosiahol podobnú úroveň ako v rokoch pred pandémiou a spôsobil najvyšší počet úmrtí súvisiacich s ohniskami za posledné desaťročie (64). Úmrtia boli pripisované predovšetkým baktérii Listeria monocytogenes a súviseli so širokou škálou potravín, od mäsa a mliečnych výrobkov až po ryby a zeleninu.

Úrad EFSA zverejňuje aj mapy príbehov a informačné panely, ktoré poskytujú informácie o Brucelle, zoonotickej tuberkulóze a E. coli produkujúcej Shiga toxín. Tie umožňujú vyhľadávanie a vizualizáciu údajov.

Links to Science

The European Union One Health 2022 Zoonoses Report

See also

Viac informácií k tlačovej správe nájdete na webovej stránke úradu EFSA.

Viac informácií o výskyte zoonóz na Slovensku nájdete v súhrnnej správe zverejnenej na webovej stránke MPRV SR v sekcii odboru bezpečnosti potravín a výživy - Správa o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody v Slovenskej republike za rok 2022.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood