Facebook Statistics
Značka Kvality

Vedecké stanovisko k prehodnoteniu antokyanínov (E 163) ako prídavnej látky do potravín

25-04-2013
EFSA Panel pre prídavné látky a výživové zdroje pridávané do potravín (ANS)

Vedecké stanovisko o rizikách pre zdravie rastlín, ktoré predstavujú druhy Bemisia tabaci a vírusy, ktoré prenášajú na územie EÚ

18-04-2013
EFSA Panel pre Zdravie rastlín vykonal hodnotenie rizika škodcu Bemisia tabaci a vírusov ktoré prenáša, vrátane hodnotenia účinnosti špeciálnych požiadaviek súvisiacich s B. tabaci a vírusov uvedených v Smernici Rady 2000/29/EC.


Výzva pre vedcov – obnova členstva v Paneloch ANS a CEF

17-04-2013
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) 15. apríla 2013 zverejnil výzvu na obnovenie členstva vo vedeckom Paneli pre prídavné látky a výživové zdroje pridávané do potravín (ANS) a vo vedeckom Paneli pre materiály prichádzajúce do styku s potravinami, enzýmy, aromatické látky a pomocné látky (CEF)

Guidance on the scientific requirements for health claims related to bone, joints, skin, and oral health

22-05-2012
Pokyny k vedeckým požiadavkám pre zdravotné tvrdenia súvisiace s kosťami, kĺbmi, kožou a zdravým ústnej dutinyVýzva pre vedcov - obnova zloženia Vedeckého výboru a vedeckých panelov EFSA

04-04-2011
31. marca 2011 zverejnil úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) výzvu na obnovenie a doplnenie zoznamu členov a vytvorenie zoznamu náhradníkov pre prácu vo Vedeckých paneloch a vo Vedeckom výbore EFSA.