Facebook Statistics

Aktuality
Oznam o zverejnení schémy minimálnej pomoci SVHZ v znení dodatku č. 2 pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti

10-12-2021
Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 (ďalej ako „SO pre IROP") zverejňuje „Schému minimálnej pomoci na posilnenie kapacít zdravotníckeho systému v SR a ochrany verejného zdravia v súvislosti s pandémiou spôsobenou vírusom SARS-COV-2 a ochorením COVID-19 v znení dodatku č. 2" evidovanej pod č. DM - 16/2020 (ďalej len „schéma minimálnej pomoci DM SVHZ v znení dodatku č. 2").


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood