Facebook Statistics

Aktuality

Oznam pre žiadateľov o NFP o aktualizovaní najčastejších otázok v rámci výzvy IROP-PO2-SC214-2021-72 v znení aktualizácie č. 1

31-08-2021

V súvislosti s aktualizáciou č. 1 výzvy IROP-PO2-SC214-2021-72 oznamujeme žiadateľom, že dňa 31. 8. 2021 boli aktualizované najčastejšie otázky od žiadateľov k výzve č. IROP-PO2-SC214-2021-72 v znení aktualizácie č. 1.

Uvedený dokument je zverejnený TU.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood