Facebook Statistics
Značka Kvality

XIX. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť a kontrola potravín

03-02-2022

XIX. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť a kontrola potravín, sa bude konať v dňoch 6-8.4.2022 v PARK hoteli v Piešťanoch.

Organizátorom je  Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV, potravinárska komora Slovenska  a jedným zo spoluorganizátorov je Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA so sídlom na odbore bezpečnosti potravín a výživy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Cieľ konferencie: prezentovať najnovšie trendy v oblasti kontroly a bezpečnosti potravín, potravinárskej analýzy, autentifikácie a vysledovateľnosti potravín, alergénov a kontaminantov, analýzy a hodnotenia potravín novými metódami.

Odborný garant: prof. Ing. Jozef Golian, Dr., SPU Nitra

Na konferenciu je možné sa prihlásiť cez prihlasovací formulár na www.potravinarstvo.sk, resp. www.bezpecnostpotravin.sk do 28. februára 2022. Vložné zahŕňa náklady na organizáciu, réžiu, spoločenský večer a obedy.

Viac informácii nájdete na: www.potravinarstvo.sk

Prílohy:

 

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood