Facebook Statistics
Značka Kvality

XIII. ročník vedeckej konferencie MLADÍ VEDCI – BEZPEČNOSŤ POTRAVINOVÉHO REŤAZCA - online 7. decembra 2021

08-07-2021

Dňa 7. decembra 2021 sa uskutoční už XII. ročník konferencie MLADÍ VEDCI – BEZPEČNOSŤ POTRAVINOVÉHO REŤAZCA.

Konferenciu organizuje Národný kontaktný bod SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA (NKB EFSA) so sídlom na odbore bezpečnosti potravín a výživy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Spoluorganizátorom XIII. ročníka konferencie je Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Formát konferencie: 1-dňové online podujatie (cez aplikáciu TEAMs) (vzhľadom na to, že nie je možné odhadnúť vývoj epidemiologickej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19). Uvedené umožní realizovať konferenciu za akýchkoľvek podmienok.

Konferencia Mladí vedci je určená pre študentov bakalárskych, magisterských, doktorandských študijných programov, ako aj pre mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov, ktorí pôsobia v oblasti bezpečnosti potravinového reťazca.

Cieľom konferencie je sústrediť na jednom mieste týchto mladých ľudí a umožniť im prezentovať výsledky svojej práce medzi rovesníkmi a pred Vedeckým výborom konferencie. Konferencia tiež predstavuje možnosť nadviazať kontakty s kolegami zo Slovenska i Českej republiky. Účastníci prezentujú výsledky svojich záverečných či výskumných prác, ale aj trendy, týkajúce sa všetkých oblastí potravinového reťazca, od zdravia rastlín, prípravkov na ochranu rastlín, kontaminantov, krmív, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat (welfare), cez potravinárske produkty až po zdravie zvierat.

Miesto konferencie: online (MicrosoftTeams)

Dátum konferencie: 7. december 2021

Konferenčný poplatok: Konferencia je bez konferenčného poplatku.

Forma prezentácie: prednášky (max. 10 min., formát .ppt alebo .pptx.) Prezentácie prednášok budú akceptované len v slovenskom a českom jazyku.

Zborník príspevkov: Príspevky budú zverejnené v elektronickom recenzovanom zborníku s prideleným ISBN.

 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY:

Termín pre zaslanie prihlášky na aktívnu aj pasívnu účasť: 30/10/2021

Termín pre zaslanie príspevku: 30/10/2021

Termín pre zaslanie prednášok v ppt/pptx: 15/11/2021

Dokumenty zasielajte e-mailom na adresu: [email protected]

Prihlásiť sa na konferenciu môžete online cez tento formulár. Prosíme nevypĺňajte ho opakovane!

Viac informácií nájdete v II. cirkulári Mladí vedci.

 

Priebeh konferencie

Je už tradíciou, že program konferencie je bohatý. Zastúpené boli slovenské univerzity (Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v KošiciachSlovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre) a Úrad verejného zdravotníctva SR. Účasťou opäť potešili viacerí prezentujúci z Českej republiky (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze). Počas 1 dňa online konferencie odznelo až 22 prezentácií.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood